Aansprakelijkheid en schade

Bent u slachtoffer van een verkeersongeval, of heeft u schade geleden op uw werk? Dan krijgt u te maken met het aansprakelijkheidsrecht. Een gespecialiseerde advocaat van Van der Zwan Advocaten kan u in zo’n geval bijstaan.

Iemand aansprakelijk stellen

Om uw schade op een ander te kunnen verhalen, dient diegene aansprakelijk te zijn voor de door u geleden (letsel)schade. U kunt een ander aansprakelijk houden wanneer de schade is ontstaan door de schuld van een ander. Maar iemand kan ook aansprakelijk worden gehouden, omdat hij bijvoorbeeld uw werkgever is en geen zorg heeft gedragen voor een veilige werkomgeving (werkgeversaansprakelijkheid). Verder moet een causaal verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de schade worden aangetoond. Wanneer u door een ander schade heeft geleden, maar u ook eigen schuld heeft aan de door u opgelopen schade, zult u een lagere schadevergoeding ontvangen. Dit is echter anders wanneer u als voetganger of fietser bij een ongeval betrokken bent geraakt.

Hieronder treft u voorbeelden aan van soorten aansprakelijkheid waarmee wij u kunnen helpen:

Aansprakelijk gesteld?

Bent u aansprakelijk gesteld en bent u het hier niet mee eens? Kijk dan snel op een van de volgende pagina’s:

Ondernemers

Aangezien ons kantoor zich ook op ondernemers richt, beschikken wij over de expertise met betrekking tot de aansprakelijkheden waarmee u als ondernemer, (statutair) bestuurder en werkgever te maken kunt krijgen: beroepsaansprakelijkheidbestuurdersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid of bijvoorbeeld contractbreuk.

Contact

Wij kunnen u ook bijstaan indien u(w bedrijf) aansprakelijk wordt gesteld en door een andere partij wordt gedagvaard. Heeft u een dagvaarding ontvangen of wilt u meer weten over uw rechtspositie en eventuele proceskosten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.