Aansprakelijkheid en Schade

Lijdt u schade omdat uw aannemer zijn afspraken niet nakomt en geen goed werk levert? Bent u betrokken bij een aanrijding? Heeft de gemeente een bouwvergunning afgegeven waardoor u enorme hinder ondervindt? In al dit soort – en tal van andere  – gevallen wilt u uiteraard uw schade vergoed krijgen.

Wat is schade?

Schade is de vergelijking van de toestand die er zou zijn geweest in het “normale geval” met de toestand zoals die (nu) is na de contractbreuk of het ongeval. Het verschil is schade!

Welke schade kunt u claimen?  

Schade wordt onderverdeeld in materiële en immateriële schade.

Materiële schade wordt ook wel vermogensschade genoemd. Denk daarbij aan schade aan uw huis of uw auto. Maar ook geleden verlies of gederfde winst en redelijke kosten ter beperking of vaststelling van de schade en incassokosten vallen onder materieel schade. Bij het begroten van deze schade kan onder andere gebruik worden gemaakt van aankoopfacturen, offertes voor herstel en reparatie, een deskundige taxatierapport van de schade.

Immateriële schade is de opgelopen emotionele schade: een bedrag voor de gederfde levensvreugde, ondergaan leed. Dit wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. In beginsel heeft vaak alleen het slachtoffer bij letselschade recht op een schadevergoeding maar onder bepaalde omstandigheden komen ook derden in aanmerking voor een schadevergoeding. .

Bij het beoordelen van (uw)  schade maken wij vaak gebruik van externe deskundige die in complexe gevallen een gedetailleerde schadeberekening opstellen. Zo weet u dat de hoogst mogelijk schade ook daadwerkelijk voor u geclaimd gaat worden.

Wat te doen?

Als u schade heeft geleden krijgt u te maken met een ingewikkeld proces van schade afwikkeling. U komt dan tegenover een professionele verzekeraar te staan die dit werk dagelijks doet en er op uit is zo min mogelijk te betalen. Een verzekeraar of wederpartij is immers geen liefdadigheidsinstelling.

Zorg er daarom voor dat uw belangen goed worden behartigd! Wij helpen u daar als specialist uiteraard graag bij en nemen u alle zorg uit handen!

Contact

Neem daarom contact op met ons kantoor. Dat kan telefonisch op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.