Aansprakelijkheid

Wat is aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid houdt kort gezegd in de verplichting om de nadelige gevolgen te dragen en schade te betalen.

Die verplichting ontstaat wanneer iemand zich niet houdt aan wat er in een overeenkomst is afgesproken (wanprestatie) of omdat iemand iets heeft gedaan wat niet hoort in het maatschappelijk verkeer (onrechtmatige daad).

Op basis waarvan kan iemand aansprakelijk zijn?

  • uit contract of overeenkomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de trouwjurk die niet op tijd geleverd wordt. Of de aannemer die een verbouwing niet goed uitvoert. Maar ook aan de debiteur die zijn rekening niet op tijd betaalt;
  • uit onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld wanneer een automobilist geen voorrang verleent waardoor een aanrijding ontstaat. Of wanneer een bedrijf de reclameslogan van zijn concurrent gebruikt om klanten te trekken. En uiteraard ook als sprake is van strafbare feiten als diefstal, brand en geweld;

Wie is aansprakelijk? 

Iemand kan aansprakelijk zijn voor zijn eigen handelen. Dat is helder. Als je zelf een contract afsluit en je komt dat niet na, dan ben je zelf aansprakelijk voor de gevolgen. Of als je door rood licht rijdt en een aanrijding veroorzaakt moet je zelf de gevolgen daarvan dragen.  In de Wet (Burgerlijk Wetboek) wordt dit schuldaansprakelijkheid genoemd. Daarbij moet er overigens wel sprake zijn van enige verwijtbaarheid. Er kan namelijk soms ook sprake zijn van overmacht. Overmacht wordt echter niet snel aangenomen.

Maar iemand kan ook aansprakelijk zijn omdat hij of zij een bepaalde hoedanigheid heeft. Denk daarbij aan ouders voor het gedrag van hun kinderen. De eigenaar van een huis, waarvan bij een heftige storm aan dakpan van het dak waait en om een voetganger zijn hoofd terecht komt. Of aan een werkgever van wie zijn werknemer schade veroorzaakt in het verkeer. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Hierbij speelt ‘schuld’ of “verwijtbaarheid” geen rol. Als het risico zich voordoet dan staat daarmee de aansprakelijkheid vast. Deze vorm van risicoaansprakelijkheid wordt ook ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd.

Aansprakelijkstelling

Volgens de wet moet de veroorzaker wel eerst schriftelijk aansprakelijk worden gesteld. Dat gaat via een aansprakelijkstelling. Vergeet dat dus niet!  Een aansprakelijkstelling is echter pas de eerste stap op weg naar het verhaal van uw schade. De schade moet worden aangetoond. En verder moet er een oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en de schade worden aangetoond. Dit heet het causaal verband. Kortom niet eenvoudig allemaal. Neem daarom dan ook een expert van Van der Zwan Advocaten in de arm!

Op welke gebieden houdt Van der Zwan Advocaten zich met name bezig ?

Hieronder treft u voorbeelden aan van soorten aansprakelijkheid waarmee wij u kunnen helpen:

Aansprakelijk gesteld?

Bent u aansprakelijk gesteld en bent u het hier niet mee eens? Kijk dan snel op een van de volgende pagina’s:

Contact

Wij kunnen u ook bijstaan indien u(w bedrijf) aansprakelijk wordt gesteld en door een andere partij wordt gedagvaard. Heeft u een dagvaarding ontvangen of wilt u meer weten over uw rechtspositie en eventuele proceskosten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of info@vanderzwanadvocaten.nl.