Erven van een onderneming

 

ERFRECHT BIJ ONDERNEMING

Bent u op zoek naar een advocaat die u kan bijstaan bij een juridisch geschil over de erfenis van een ondernemer wanneer er een onderneming of bedrijf in de nalatenschap valt nadat de ondernemer is overleden? Bent u schuldeiser van een ondernemer die is overleden of heeft u als erfgenaam een geschil met de andere erfgenamen, de vereffenaar of de executeur? Dan bent u bij Van der Zwan Advocaten aan het juiste adres. Een advocaat van Van der Zwan Advocaten staat u deskundig bij en helpt u graag.

Er komt al genoeg kijken bij een begrafenis en een erfenis. Maar het wordt nog allemaal veel moeilijker als de erflater ondernemer was en een eenmanszaak had, deel uitmaakte van een maatschap of aandelen in een besloten vennootschap had. De afwikkeling van de nalatenschap is dan behoorlijk complex. Daar heeft u een specialist erfrecht voor ondernemers bij nodig.

Wat soort onderneming?

De overledene kan zijn bedrijf in verschillende rechtsvormen hebben uitgeoefend. Dat kan als kleine zelfstandige of ZZP ‘er in een eenmanszaak, als maat in een maatschap of als vennoot in een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. Gaat het om een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap dan bestaat er al vaak een contract waarin staat beschreven wat er gebeurd bij overlijden. Regelmatig zien wij in onze praktijk dat de andere vennoot of vennoten het deel van de overleden vennoot overnemen en het bedrag daarvoor aan de erfgenamen uitkeren. Zo’n beding in een maatschaps- of vennootschapscontract wordt overnemingsbeding of verblijvingsbeding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Afrekenen met de Belastingdienst!

Een eenmanszaak, een maatschap onder firma, een vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap zijn eenmansbedrijven en vallen dus onder de regels van de inkomstenbelasting. Het worden IB-ondernemingen genoemd. Bij overlijden van de ondernemer doet de fiscus alsof de ondernemer kort daarvoor zijn onderneming heeft overgedragen aan zijn erfgenamen. Dit betekent dat de erfgenamen worden aangeslagen voor de Inkomstenbelasting.  Het vermogen van de onderneming maakt deel uit van de nalatenschap en is onderdeel van de erfenis. Dit komt de erfgenamen toe en zij moeten daarover “afrekenen”. Dit staat dus los van een eventuele aanslag op basis van de Successiewet.

Besloten vennootschap

De besloten vennootschap is geen IB-onderneming. Als directeur van de B.V. of de aandeelhouder overlijdt dan vallen de aandelen in de nalatenschap. Die zullen ook door de Belastingdienst worden gewaardeerd en belast.

Advocaat Erfrecht in Den Haag

Heeft u een probleem of geschil op het gebied van erfrecht bij vererving van een onderneming? Van der Zwan Advocaten is specialist op het gebied van erfrecht. Wij helpen u graag met het op de beste wijze oplossen van dat probleem. Als het kan buiten rechte bij het treffen van een minnelijke oplossing. Lukt dat niet dan schuwen wij de gerechtelijke weg niet om het voor u beste resultaat te behalen. Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via info@zwanadvocaten.nl . Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar op 070 – 789 00 90. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op