Erfenis

Advocaat bij afwikkelen nalatenschap.

Zwan Advocaten adviseert en procedeert als advocaat al jaren bij problemen in de afwikkeling van een erfenis. Het afwikkelen van een nalatenschap is vaak een beladen gebeuren waarbij familieleden helaas maar al te vaak loodrecht tegenover elkaar komen te staan. Iedereen moet krijgen waar hij of zij volgens wet of testament recht op heeft. Zwan Advocaten helpt u om dit recht ook daadwerkelijk af te dwingen. Onderhandelend waar dat kan en procederend voor de rechter als dat moet!

Hoe wordt de erfenis verdeeld? Uw positie als erfgenaam

De erfenis, of ook wel nalatenschap genoemd, is al het overgebleven vermogen van de overledene. Dit vermogen moet worden verdeeld over de erfgenamen. Heeft de overledene, ook wel erflater genoemd, een testament dan moet dit testament uitgevoerd worden. Dan geldt wat in het testament staat. Is er echter geen testament opgesteld dan worden de regels uit de wet gevolgd. Volgens de wet zijn de erfgenamen in vier groepen te verdelen. Deze groepen bepalen in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen.

  1. Echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner, kinderen en kleinkinderen
  2. Ouders, broers en zussen of hun kinderen
  3. Grootouders of hun kinderen
  4. Overgrootouders of hun kinderen

Stiefkinderen zijn geen wettelijke erfgenaam, zij worden wel erfgenaam wanneer de overledene dit heeft laten vastleggen in een testament.

Moet ik een erfenis aanvaarden? Welke keuze heeft een erfgenaam?

Een erfgenaam hoeft de erfenis niet te accepteren. Hij heeft verschillende keuzes bij de afwikkeling van een nalatenschap. Dit zijn afwijzen, zuiver aanvaarden en beneficiair aanvaarden. Elke keuze heeft zijn eigen procedure en gevolgen. Wilt u advies over welke keus de beste voor u is? Neem dan contact met Zwan Advocaten op.

Legitieme portie: hoe groot is die?

Een kind kan nooit helemaal onterfd worden. Op grond van de wet kan een kind namelijk ten minste altijd aanspraak maken op de legitieme portie. Dat is de helft van het wettelijk erfdeel. Het wettelijk erfdeel is wat wordt geërfd als er geen testament is opgesteld. Wanneer er bijvoorbeeld twee kinderen zijn, waarvan één kind in het testament volledig is onterfd dan kan deze dus nog wel aanspraak maken op een kwart van de nalatenschap. Komt u er niet samen met de andere erfgenamen uit en heeft u hulp nodig bij het opeisen van uw legitieme portie. Wij kunnen u helpen de erfenis af te handelen.

Beneficiaire aanvaarding van een erfenis

Beneficiair aanvaarden van een nalatenschap wordt ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving van een erfenis genoemd. Dit betekent dat u de beslissing of u de erfenis aanvaardt nog even uitstelt en eerst eens goed wil kijken of de erfenis niet te veel schulden heeft en wel iets voor u oplevert.  Let wel goed op want u mag dan geen handelingen van zuiver aanvaarden doen. Want als u aanvaardt bent u ook gelijk aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap. Bovendien moet bij de rechtbank worden vastgelegd dat u de erfenis beneficiair aanvaardt.

Vereffening: wanneer moet een erfenis vereffend worden?

Een nalatenschap moet worden vereffend wanneer er gekozen is voor beneficiaire aanvaarding. De vereffening van een beneficiaire aanvaarde nalatenschap is een gecompliceerde procedure. Het is dan dus ook van groot belang dat dit correct wordt uitgevoerd. Er bestaan twee soorten vereffening.  De lichte vereffening begint met een boedelbeschrijving. Er moet zodoende worden nagegaan of het vermogen genoeg is om de openstaande schulden te betalen. De zogenaamde ruimschoots verklaring. Wanneer dit niet het geval is moet dit zo snel mogelijk worden medegedeeld aan de kantonrechter.  Bij een zware vereffening heeft de rechtbank iemand aangesteld als vereffenaar.  Erfgenamen zijn niet bevoegd om zonder toestemming van de vereffenaar spullen uit de boedel te nemen. Ook maakt de vereffenaar de boedelbeschrijving. Heeft u hulp nodig bij het vereffenen van een nalatenschap, dan kunt u contact opnemen met ons. Zwan Advocaten staat u graag en deskundig bij.

Advocaat erfrecht in Den Haag

Zwan Advocaten heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen en het maken van de juiste keuze bij de verdeling van een erfenis. Onze medewerkers hebben een luisterend oor, begrip voor de speciale familie banden maar schromen niet om zo nodig in rechte hard voor uw belangen op te komen. Altijd met maar een doel voor ogen: het beste resultaat voor u behalen en uw probleem zo snel als het kan op te lossen!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl