Disclaimer

Copyright

De artikelen en afbeeldingen die op deze site zijn geplaatst zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Van der Zwan Advocaten is de enige rechthebbende op deze rechten. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Zwan Advocaten is het niet toegestaan informatie van deze site te kopiëren en/of te gebruiken.

De teksten op deze site zijn louter informatief van aard en zijn niet toegespitst op concrete situaties. Aan de inhoud van de betreffende teksten kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Van der Zwan Advocaten is ook niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het toepassen van informatie op deze site.

E-mailberichten

E-mailberichten die worden verzonden vanuit Van der Zwan Advocaten zijn slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie deze zijn gericht en kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar gemaakt mag worden krachtens wet of overeenkomst. Indien de ontvanger van het bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van het bericht strikt verboden is. Aan de inhoud van mailberichten vanuit Van der Zwan Advocaten kunnen geen rechten worden ontleend. Daarnaast kan Van der Zwan Advocaten niet garanderen dat de door haar verzonden mailberichten vrij zijn van virussen.

Aansprakelijkheid

Van der Zwan Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site en de door Van der Zwan Advocaten verzonden mailberichten.

Op persoonlijke titel of in privé verstuurde mailberichten van medewerkers van Van der Zwan Advocaten vallen buiten iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Van der Zwan Advocaten.

Op alle diensten van Van der Zwan Advocaten zijn de algemene voorwaarden van Van der Zwan Advocaten van toepassing die een beperking van de aansprakelijkheid bevatten en ook op deze site via de footer zijn terug te lezen.

Als op deze site ergens een verwijzing wordt gegeven, al dan niet, met hyperlink naar een andere website dan dient dit strikt ter informatie en garandeert Van der Zwan Advocaten op geen enkele wijze de toegankelijkheid en de inhoud van de website waarna wordt verwezen. Bovendien wordt ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor het functioneren van die website en/of de informatie die op die website staat vermeld.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl