Contractbreuk

CONTRACTBREUK

Bent u op zoek naar een advocaat contractenrecht in Den Haag?

Het contractenrecht bevat de regels die gelden omtrent het opstellen van contracten. Basisregel daarbij is de partijen in principe vrij zijn om af te spreken wat zij willen. Er zijn maar een paar uitzonderingen op deze regel. Zo mag je bijvoorbeeld niks afspreken wat in strijd is met de openbare orde. Ook op sommige gebieden –  zoals het huurrecht en het arbeidsrecht – gelden dwingende voorschriften.

Hoe komt een overeenkomst of contract tot stand?

Een contract ontstaat als de ene partij een aanbod doet en dat aanbod wordt aanvaard door de andere partij. De manier waarop dat gebeurt maakt niet uit. Het sluiten van een contract is dus vormvrij. Het beeld van een contract is vaak dat twee partijen hun handtekening onder een document zetten. Maar contracten kunnen ook mondeling gesloten worden. Als u afrekent bij de supermarkt en de caissière noemt de prijs en u betaalt, dan heeft u ook een contract gesloten.

In het geval van grote bedragen of grote afspraken is het verstandiger om de afspraken wél op papier te zetten. Voor als er iets mis gaat, maar ook om duidelijk te hebben wat de partijen van elkaar verwachten. Daarnaast scheelt het veel gedoe bij een eventueel contract. De partijen hoeven dan immers niet meer te discussiëren over wat er precies is afgesproken.

Wat staat er in een contract?

In een contract staan de specifieke afspraken die u heeft gemaakt met uw wederpartij. Bijvoorbeeld hoeveel er wordt betaald, wanneer er moet worden geleverd en wat er gebeurt als er iets niet goed is met hetgeen dat geleverd is. Ook worden er vaak afspraken gemaakt over aansprakelijkheid. U kunt naast het contract ook algemene voorwaarden van toepassing laten zijn op uw overeenkomst. Dat zijn standaardvoorwaarden die van toepassing zijn op al uw overeenkomsten.

Wat is contractbreuk?

Soms komt het voor dat ondanks dat alles netjes is afgesproken in het contract, de andere partij zich niet houdt aan de verplichtingen die uit het contract voortkomen. Dit wordt wanprestatie genoemd. Als uw wederpartij wanprestatie pleegt, kunt u maatregelen treffen. Op deze pagina leest u meer over de mogelijke maatregelen.

Aan welke gevallen moet u denken bij contractbreuk?

Contractbreuk komt voor bij iedere vorm van overeenkomst of contract. U kunt daarbij denken aan gevallen als:

Heeft u een zakelijk geschil?

In het begin van een zakelijk samenwerking, bij het afsluiten van een contract of overeenkomst, zijn beide partijen blij met elkaar en hebben ze vertrouwen in de samenwerking en de toekomst van de onderneming. Zij denken dan vaak dat alles wel goed verloopt of dat ze alles goed geregeld hebben. Soms is dat vertrouwen terecht, maar vaak ook niet. En als het misloopt wilt u wel dat het zakelijk geschil goed opgelost wordt toch? Van der Zwan Advocaten helpt u bij het vinden van die goede oplossing.

Advocaat contractenrecht in Den Haag nodig?

Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in contractbreuk bij contractenrecht en verbintenissenrecht, in het bijzonder op het gerechtelijke traject. Onze advocaten zijn specialisten en behalen voor u het maximale resultaat tegen een scherp tarief. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor!

Bent u betrokken in een geschil of procedure en benieuwd wat Van der Zwan advocaten voor u kan doen? Vul dan onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail met een uitleg over uw juridische kwestie naar info@zwanadvocaten.nl

Contactformulier

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl