Categorie: Sociaal Zekerheidsrecht

29/08/16

Terugvordering toeslagen Belastingdienst

29 augustus 2016 – Nadat u een toeslag heeft aangevraagd, krijgt u hier een voorschot op. Pas aan het eind van het jaar worden de definitieve toeslagen door de Belastingdienst berekend.

23/03/16

Is uw WW-uitkering afgewezen?

Wanneer u bent ontslagen of uw arbeidsovereenkomst wordt niet door uw werkgever verlengd, dan is het van belang dat u direct bij het UWV een werkeloosheidsuitkering (WW) aanvraagt.

23/02/16

Wmo 2015

De Wmo 2015 is sinds 2015 van kracht. Aangezien ons kantoor houdt zich veel bezig met dit soort zaken, zal ik in dit artikel een korte update geven over de huidige stand van zaken in de gemeente Den Haag.

23/02/16

Onterecht beschuldigd van uitkeringsfraude?

Het frauderen met uitkeringen wordt steeds harder aangepakt. De boetes voor frauderende uitkeringsontvangers zijn veel hoger dan voorheen. Uitkeringsontvangers lopen bij herhaalde fraude bovendien het risico dat zij maximaal 5 jaar lang geen uitkering ontvangen.

23/02/16

Persoonsgebonden budget (Pgb)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (=Wmo) gaat ervan uit dat mensen zo lang mogelijk moeten meedoen in de maatschappij en in de eerste plaats zelfredzaam zijn.

23/02/16

Is uw Ziektewet uitkering afgewezen?

Bent u ziek en wilt een Ziektewet uitkering ontvangen? Heeft de verzekeringsarts van het UWV u geschikt bevonden om weer te gaan werken?

26/03/15

Meer geld vrij voor passend onderwijs

26 maart 2015 – Vandaag staat een groot artikel in het AD over het emotionele betoog van Kamerlid Karin Straus over de zorgkosten.

11/02/15

Problemen met passend onderwijs?

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Deze wet schrijft voor dat alle kinderen met een beperking een plek op school moeten krijgen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.

19/05/14

Bijstandsuitkering afgewezen?

Kunt u niet meer voorzien in uw eerste levensbehoeften en heeft de gemeente Den Haag uw bijstandsuitkering afgewezen? Bent u het niet eens met deze beslissing en meent u wel aanspraak te kunnen maken op een WWB-uitkering?

1/05/14

De procedure van de Wet WIA

Indien u een WIA-uitkering heeft aangevraagd bij het UWV dan neemt het UWV binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag en krijgt u te horen of u wel of geen uitkering krijgt en zo ja,

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl