Categorie: Letselschade

1/05/17

Onveilig product

Heeft u een onveilig product gekocht en heeft u daardoor (letsel)schade geleden? Hierbij kan gedacht worden aan een mobiele telefoon die ontploft,

27/06/16

Hoe vraag ik bij letselschade een afschrift van een proces-verbaal op?

Bent u betrokken geweest bij een (ernstig) verkeersongeluk met letselschade? In dat geval maakt de  politie een proces-verbaal op. Hierin staan de belangrijkste feiten rond het ongeluk vermeld en de namen en adressen van de betrokkenen.

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl