Categorie: Blog

5/09/16

Eindelijk gerechtigheid voor ‘Dexia-gedupeerden’

5 september 2016 – afgelopen vrijdag (2 september jl.) heeft de Hoge Raad het langverwachte arrest omtrent de Dexia-affaire gewezen.

11/08/16

Is kort geding Yuri van Gelder kansrijk?

11 augustus 2016 – Morgen om 11:15 uur dient het kort geding dat Yuri van Gelder aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank Arnhem.

3/12/15

Ketenregeling ex artikel 7:668a BW

Arbeidscontracten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege zonder dat een opzegtermijn in acht genomen hoeft te worden en zonder dat een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf of tussenkomst van een kantonrechter nodig is.

21/01/15

Aansprakelijkheid door dieren

Het kan elke eigenaar overkomen. De hond bijt de buurvrouw of de kat rent de straat op en veroorzaakt indirect een verkeersongeluk.

4/11/14

Ondertoezichtstelling (OTS)

Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming het idee heeft dat er bij u in het gezin ernstige (opvoed)problemen voorkomen en de kinderen in gevaar zijn en/of niet de zorg krijgen die zij nodig hebben kan de Raad bij de rechter een verzoek indienen tot het onder toezicht stellen van uw kinderen.

3/09/14

Wij willen scheiden. Wat nu?

Ze zeggen dat je huwelijksdag de mooiste dag van je leven is. Helaas eindigt gemiddeld echter 1 op de 3 huwelijken in een echtscheiding.

7/08/14

Misverstanden over vakantiedagen

Naar aanleiding van een tweetal arresten van het Europese Hof van Justitie bleek dat de Nederlandse vakantiewetgeving niet voldeed aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn.

2/07/14

Inwerkingtreding Transgenderwet

Met ingang van 1 juli 2014 is de nieuwe transgenderwet in werking getreden. Deze wet maakt het voor transgenders gemakkelijker om het geslacht in de geboorteakte (en dus ook andere officiële papieren) te wijzigen.

8/05/14

Aansprakelijkheid aannemer

U heeft een aannemer ingeschakeld om werkzaamheden aan uw huis te laten uitvoeren. Tijdens – of vlak na – de verbouwingswerkzaamheden merkt u echter op dat het resultaat tegenvalt en dat er sprake is van een gebrek (of bouwfout).

22/01/14

De gezamenlijke koopwoning: wat te doen na echtscheiding

Kan één van beide partijen de woning alleen overnemen, moet de woning in de verkoop, wat doen we met de restschuld en ga zo maar door?

5/01/14

De loonsanctie voor werkgever in het kader van de WIA

Indien uw werknemer arbeidsongeschikt is dient u het loon van uw zieke werknemer door te betalen gedurende het eerste en tweede ziektejaar.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl