Categorie: Arbeidsrecht

13/06/18

Letselschade arbeidsongeval

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens uw werk waarbij u schade oploopt. Dit kan iedereen overkomen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een machine die niet goed functioneert waardoor u gewond raakt of onvoorzichtigheid van collega’s waardoor u ten val komt.

8/06/18

Wie is aansprakelijk bij een bedrijfsuitje?

Heeft u tijdens een bedrijfsuitje schade geleden en weet u niet of u deze schade op uw werkgever kunt verhalen?

4/05/18

Aansprakelijkheid en schade bij stakingen

Afgelopen maandag en dinsdag heeft het streekvervoer vrijwel geheel plat gelegen door een staking. De staking had betrekking tot het openbaar vervoer (ov-staking) en was een initiatief van de bonden.

12/01/18

Verzekeringsplicht werkgever

Regelmatig komt het voor dat een werknemer, tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, betrokken raakt bij een ongeval. Een ongeval kan zowel op de werkvloer als daarbuiten plaatsvinden,

20/07/17

Ziekte bij de werknemer

U heeft een arbeidsovereenkomst en u heeft zich bij uw werkgever ziek gemeld. Uw werkgever geeft aan dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen en u wordt een vaststellingsovereenkomst aangeboden.

10/03/17

Letsel opgelopen op uw werk?

10 maart 2017 -Volgens de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) moet een werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving. Een werkgever moet hiervoor maatregelen treffen om de veiligheidsrisico’s van werknemers tot het minimale te beperken.

1/01/17

Wettelijke Minimumloon 2017

Wet minimumloon Advocaat Den Haag loonvordering jeugdloon

10/12/16

Hoe kom ik van mijn concurrentiebeding af?

10 december 2016 – Wanneer er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen werkgever en werknemer, staat daarin vaak een concurrentiebeding.

5/12/16

Het opnemen van een relatiebeding

5 december 2016 – Tijdens je dienstverband bouw je veel relaties op. Een werkgever wil deze relaties uiteraard graag behouden en voorkomen dat zijn klanten vertrekken indien een werknemer vertrekt.

3/12/15

Ketenregeling ex artikel 7:668a BW

Arbeidscontracten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege zonder dat een opzegtermijn in acht genomen hoeft te worden en zonder dat een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf of tussenkomst van een kantonrechter nodig is.

6/03/15

Voor de werkgever: ontslagaanvraag UWV wegens bedrijfseconomische omstandigheden?

6 maart 2015 – Het Centraal Planbureau maakte gisteren bekend dat de economische groei in Nederland dit jaar zal doorzetten.

21/01/15

Is de werkgever aansprakelijk bij een ongeval op het werk?

Ongevallen die tijdens werktijd gebeuren komen veel voor, in allerlei vormen en situaties. Het is echter niet altijd meteen duidelijk of een werkgever aansprakelijk is voor de schade die uit een ongeval voortvloeit.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl