Categorie: Arbeidsrecht

8/06/18

Wie is aansprakelijk bij een bedrijfsuitje?

Heeft u tijdens een bedrijfsuitje schade geleden en weet u niet of u deze schade op uw werkgever kunt verhalen?

10/03/17

Letsel opgelopen op uw werk?

10 maart 2017 -Volgens de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) moet een werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving. Een werkgever moet hiervoor maatregelen treffen om de veiligheidsrisico’s van werknemers tot het minimale te beperken.

21/01/15

Is de werkgever aansprakelijk bij een ongeval op het werk?

Ongevallen die tijdens werktijd gebeuren komen veel voor, in allerlei vormen en situaties. Het is echter niet altijd meteen duidelijk of een werkgever aansprakelijk is voor de schade die uit een ongeval voortvloeit.