Advocaat burenrecht

Bent u op zoek naar een advocaat burenrecht?

Heeft u een geschil met uw buren? Ondervindt u overlast en komt u er niet samen uit? Het burenrecht regelt in Nederland de rechten en plichten van buren onderling. Men is niet geheel vrij om te doen wat men wil en dient in zekere mate rekening met elkaar houden. Het burenrecht geeft aan hoe men zich in bepaalde situaties als buren behoort te gedragen.

Wat is burenrecht?

Het burenrecht heeft betrekking op de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van ‘naburige erven’. Hieronder vallen zowel uw directe buren als handelingen of situaties bij een erf die niet direct naast u zijn gelegen. Vaak hebben de regels van het burenrecht te maken met vormen van hinder. Het burenrecht is echter breed en kan op verschillende situaties van toepassing zijn. Onderwerpen waar het burenrecht betrekking op heeft zijn:

 • Geluidsoverlast;
 • Hinder in situaties waarin een vergunning nodig of verleend is;
 • De afstand van beplantingen tot de erfgrens;
 • Overbouw;
 • Het afscheiden van een perceel (bijvoorbeeld met een schutting);
 • Wateroverlast;
 • Afsluiting van een erf;
 • Grensbepaling;
 • Gebruik van andermans onroerende zaak;
 • Noodweg over andermans erf;
 • Dreigende instoring.

Welke regels gelden er?

In het Burgerlijk Wetboek zijn er wettelijke regels te vinden omtrent het burenrecht. Daarnaast zijn de algemene plaatselijke verordeningen (APV’s) van een gemeente een belangrijke bron voor het burenrecht. APV’s kunnen namelijk aanvullende of afwijkende voorschriften geven die in een specifieke gemeente gelden. Er kan in een APV bijvoorbeeld worden bepaald dat er een andere maximale hoogte voor een schutting geldt dan bij de wet geregeld is.

Het burenrecht is regelend recht. Dit betekent dat iedereen vrij is om andere afspraken met zijn buren te maken. U kunt bijvoorbeeld afspraken met uw buren maken over de beplantingen op de erfgrens en dit in een overeenkomst vastleggen. Wel is het hierbij van belang dat dit wordt vastgelegd en dat er toestemming wordt gegeven om van de wettelijke regels af te wijken.

Wie mag van het burenrecht gebruikmaken?

De regels van het burenrecht zijn in beginsel bedoeld voor eigenaren van naburige erven. Daarnaast gelden veel regels ook voor huurders. In veel gevallen zal zowel de huurder als de eigenaar van het erf moeten worden aangesproken om tot een oplossing te komen.

Als uitgangspunt geldt dat iedere eigenaar/huurder gebruik mag maken van zijn rechten op grond van het burenrecht. Er mag hierbij echter geen sprake zijn van misbruik van recht. Er mag geen gebruik worden gemaakt van het burenrecht zonder enig belang en alleen om een ander dwars te zitten. De rechter kan in zo’n situatie bepalen dat een bevoegdheid niet mag worden uitgeoefend. Het afsluiten van een erf zonder enig belang en alleen om uw buurman dwars te zitten is dus niet toegestaan.

Advocaat burenrecht nodig?

Heeft u een geschil met uw buren en wilt u een gerechtelijke procedure starten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl