Wmo 2015

De Wmo 2015 is sinds 2015 van kracht. Aangezien ons kantoor houdt zich veel bezig met dit soort zaken, zal ik in dit artikel een korte update geven over de huidige stand van zaken in de gemeente Den Haag.

Wmo 2015

Volgens de officiële wettekst moet de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervoor zorg dragen dat burgers die onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op door de overheid georganiseerde ondersteuning. Daarbij staat voorts vermeld dat de ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking erop gericht moet zijn dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.

Hoe is dit in de praktijk gebracht?

Door al de bezuinigingen is de Wmo (waaronder bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp) voor veel mensen verlaagd. Nog steeds ontvangen veel mensen een nieuwe indicatie waarin wordt aangegeven dat het aantal uur huishoudelijke hulp wordt verlaagd. Hierdoor komen veel mensen in de problemen. Dit terwijl het uitgangspunt van de Wmo 2015 is  dat personen met een beperking zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving moeten blijven.

Bezwaar tegen nieuwe indicatie

Wordt uw indicatie verlaagd? Indien u een beslissing van de gemeente Den Haag heeft ontvangen en meent dat u (of uw familielid) meer recht heeft op zorg dan kunnen wij u helpen bij het maken van bezwaar. Ons kantoor is gespecialiseerd in dit soort zaken en staat u graag – eventueel op basis van pro deo – bij. Bel vrijblijvend (tel: 070 – 789 00 90) op en ik sta u graag te woord om de mogelijkheden met u te bespreken.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl