Winstderving door handelen gemeente

Als u een eigen winkel of bedrijf heeft wilt u natuurlijk klanten trekken. Het doel van een winkel is namelijk om de goederen/diensten die u aanbiedt te verkopen en daardoor winst te maken. Maar stel nu dat door omstandigheden waar u niets aan kunt doen die winst terugloopt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de gemeente een weg gaat vernieuwen waardoor uw winkel niet meer geheel bereikbaar is voor consumenten. Als gevolg van de weg afsluiting loopt u winst mis en hierdoor lijdt u schade. Economische schade kan namelijk bestaan uit geleden verlies of misgelopen winst. In zo’n situatie wilt u natuurlijk weten of u iemand voor deze schade kunt aanspreken en wie.

Nadeelcompensatie

In Nederland heerst er een stelsel van nadeelcompensatie. Dit is een buitenwettelijk bestuursrechtelijk schadevergoedingsstelsel op basis waarvan een bestuursorgaan in sommige situaties verplicht is tot het vergoeden van de nadelen die bij een derden zijn veroorzaakt. Het moet hier echter gaan om nadelen die onevenredig zijn. Daarnaast moet het nadeel zijn ontstaan door een rechtmatige handeling van een bestuursorgaan. De bevoegdheid tot het betreffende handelen van het bestuursorgaan moet dus aan het publiekrecht zijn ontleend.

Een nadeel komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien het nadeel buiten het normaal maatschappelijke risico van de benadeelde valt, dit wordt ook wel aangeduid met de term abnormale last. De benadeelde moet daarnaast deel uitmaken van een beperkte groep van personen die deze nadelen ondervindt. Alleen de winkelstraat die niet bereikbaar is door de wegafsluiting komt voor vergoeding in aanmerking en bijvoorbeeld niet het gehele dorp.

Schadebesluit

Als er vaststaat dat u nadeel heeft geleden die onder de nadeelcompensatieregeling valt, dan wilt u natuurlijk uw schade vergoed zien. Een schadevergoeding kan in zo’n geval alleen worden verkregen op aanvraag bij het bestuursorgaan dat de schade heeft veroorzaakt. Het bestuursorgaan dient vervolgens op de aanvraag een besluit te nemen. In het geval van de wegafsluiting is dit dus het bestuursorgaan welke heeft besloten tot het afsluiten van de weg. Uiteindelijk staat er tegen het besluit van het bestuursorgaan op uw schadeverzoek ook nog bezwaar en beroep open.

Juridische hulp nodig?

Heeft u schade opgelopen door een besluit van de gemeente? Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Van der Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl