Bouwrecht: nieuwe Wet Kwaliteitsborging: wat houdt die in?

U heeft verbouwd en er is schade: wie is daarvoor aansprakelijk?

Naar verwachting treedt 1 januari 2023 de nieuwe Wet Kwaliteitsborging (Wkb) voor bouwen in werking. Het doel van deze wet is om de kwaliteit en het toezicht te verbeteren. Daarnaast zorgt deze nieuwe wet voor een belangrijke verandering met betrekking tot de aansprakelijkheid na de oplevering. Deze veranderende aansprakelijkheidspositie van de aannemer lichten wij u onderstaand kort toe.

Aansprakelijkheid aannemer onder het huidige stelsel

Op grond van art. 7:758 lid 3 wordt de aannemer op basis van het huidige stelsel ontslagen van diens aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken maar niet heeft ontdekt. Dit betekent dat de aannemer na de oplevering enkel nog aansprakelijk is voor verborgen gebreken. Zichtbare gebreken die de opdrachtgever simpelweg niet heeft gezien bij de oplevering maar dit redelijkerwijs wel had moeten ontdekken, komen op grond van dit artikellid na de oplevering niet voor rekening van de aannemer. De aannemer is hiervoor dus niet aansprakelijk. Het is in dat geval aan de opdrachtgever om te bewijzen dat hij het gebrek bij de oplevering redelijkerwijs niet had hoeven ontdekken en dat er dus sprake is van een verborgen gebrek.

Aansprakelijkheid aannemer na inwerking treden Wkb

De Wkb verandert mede de positie van de aannemer na de oplevering. Er wordt een vierde lid toegevoegd aan artikel 7:758 BW. Dit lid is slechts van toepassing op bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Dit zijn onder andere kleinere bedrijfspanden en eengezinswoningen. Voor de overige vormen van aanneming blijft het hierboven besproken lid 3 van toepassing.

Lid 4 heeft tot gevolg dat in afwijking van het hierboven besproken lid 3, de aannemer ook aansprakelijk is voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt. Enige uitzondering hierop is wanneer de gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.  Dit betekent dus dat de aannemer ook aansprakelijk is voor gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering niet heeft ontdekt, tenzij de aannemer bewijst dat deze gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen. De aannemer wordt dus niet ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken maar niet daadwerkelijk heeft ontdekt.

Dwingend recht?

Van lid 4 kan niet ten nadele van een consument worden afgeweken. Wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, mag de aannemer dus niet afwijken van de nieuwe regeling (lid 4). In andere gevallen, wanneer de aannemer contracteert met een professionele partij, kan wel van de nieuwe regeling (lid 4) worden afgeweken. Dit wel slechts wanneer dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen. Afwijken van lid 4 door enkel een vermelding in de algemene voorwaarden is onvoldoende.

Hulp van een advocaat bij schade door een verbouwing nodig?

Van der Zwan advocaten is gespecialiseerd op het gebied van bouwrecht, met name aannemingscontracten met aannemers. Onze advocaten bouwrecht zijn specialist en behalen voor u het maximale resultaat. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor! U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Ook interessant!

Van der Zwan is specialist in sport en sportrecht en met name voetbal. Richard van der Zwan is de voetbaladvocaat, zie www.voetbaladvocaat.nl

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl