Wie is aansprakelijk bij een bedrijfsuitje?

Heeft u tijdens een bedrijfsuitje schade geleden en weet u niet of u deze schade op uw werkgever kunt verhalen? Van der Zwan Advocaten kan u helpen!

Wanneer u schade heeft geleden als gevolg van een bedrijfsuitje of personeelsfeestje, zal de door u geleden schade hoogstwaarschijnlijk op een locatie buiten het bedrijf zijn ontstaan. Toch kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de door u geleden letselschade. Het is echter afhankelijk van de omstandigheden van het geval of het gaat om een ‘bedrijfsongeval .

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werkgever dient te zorgen voor een veilige werkomgeving. In een restaurant betekent dit dat de werkgever er alles aan moet doen om bijvoorbeeld de vloer vrij te houden, zodat u als serveerster nergens overheen valt. Wanneer u in de bouw werkt, moet uw werkgever zorgen voor veilige materialen en beschermende kleding. Wanneer een werkgever geen/onvoldoende maatregelen heeft getroffen om een veilige werkplek te creëren, heeft hij zijn zorgplicht geschonden. Wanneer u wegens deze schending schade lijdt, bijvoorbeeld omdat u bent uitgegleden op de werkvloer, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. Om uw schade vergoed te krijgen moet de schade, volgens de wet, zijn geleden ‘in de uitoefening van de werknemer zijn werkzaamheden’. Maar wat als een werknemer uitglijdt tijdens een personeelsuitje of wanneer hij tijdens een kookworkshop kokend water over zich heen krijgt? Is deze letselschade op de werkgever te verhalen?

Schade tijdens bedrijfsuitje

Uit de rechtspraak blijkt dat wanneer een personeelsuitje verplicht was, of wanneer sprake was van een grote druk om aan het bedrijfsuitje deel te nemen, de werkgever verplicht is uw letselschade te vergoeden. Het doet er niet toe of de activiteit (bijvoorbeeld karten, een kookworkshop etc.) iets met uw dagelijkse werkzaamheden (bijvoorbeeld timmerman, arts etc.) te maken heeft of dat het bedrijfsuitje niet op de werkvloer plaatsvond. Het begrip ‘arbeidsplaats’ en daarmee ook het begrip werkgeversaansprakelijkheid’ dient ruim genomen te worden, waardoor de werkgever in beginsel aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade die ten gevolge van een bedrijfsuitje is geleden. Met andere woorden, de werkgever is in beginsel verplicht de door u geleden schade te vergoeden.

Zorgplicht van de werkgever

De volgende criteria wijzen erop dat de werkgever (tijdens een bedrijfsuitje of personeelsfeest) zijn zorgplicht heeft geschonden:

  • wanneer het bedrijfsuitje een risicovolle activiteit was en de werkgever geen beschermingsmiddelen heeft uitgedeeld/veiligheidsmaatregelen heeft genomen;
  • Wanneer bij het uitoefenen van dergelijke (risicovolle) activiteiten geen instructies zijn gegeven;
  • Wanneer de werkgever voor zijn werknemers een ongevallen verzekering heeft afgesloten.

Het is van een tal van factoren afhankelijk wanneer nu precies sprake is van een schending van de zorgplicht van de werkgever. Zo kan het voor het vergoeden van de schade van belang zijn of de werkgever het uitje zelf heeft georganiseerd of dat hij hiervoor een evenementenbedrijf heeft ingeschakeld. Stelregel is dat hoe meer zeggenschap de werkgever heeft gehad in de organisatie van het bedrijfsuitje, des te sneller hij aansprakelijk gehouden kan worden voor de door de werknemer geleden schade. Uiteraard kan naast de werkgever ook het externe bureau dat de activiteit organiseerde aansprakelijk worden gehouden, mocht de werkgever niets te verwijten zijn.

Juridische bijstand nodig?

Wanneer u letselschade heeft geleden, wilt u natuurlijk de door u geleden schade vergoed zien. Uw hoofd zal er echter niet naar staan om de werkgever aansprakelijk te stellen. Het is dan ook raadzaam om een advocaat in de arm te nemen en uw zaak door één van de specialisten van Van der Zwan Advocaten uw zaak te laten afwikkelen.

Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, het arbeidsrecht, het verzekeringsrecht en in het verhalen van letselschade. Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op om een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen om de (juridische) mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op