Wie betaalt bij een kop-staartbotsing?

De meeste letselschades ontstaan als gevolg van verkeersongevallen. Het komt dan ook regelmatig voor dat een automobilist op de auto voor hem botst. In een dergelijk geval spreken we van een kop-staartbotsing. Bij een dergelijke botsing is vaak niet alleen sprake van schade aan de auto, maar lopen automobilisten ook geregeld lichamelijk letsel op. Het gaat dan met name om rug- en nekletsel (bijvoorbeeld in de vorm van een whiplash).

Aansprakelijkheid
In beginsel is de automobilist die van achteren op de auto voor hem rijdt, aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In sommige gevallen is het echter denkbaar dat de voorste automobilist aansprakelijk wordt gehouden voor de geleden schade. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een automobilist zich zodanig gedraagt dat daardoor gevaar op de weg wordt veroorzaakt of dat door zijn rijgedrag de weg wordt verhinderd (dan wel kan worden verhinderd). In bijna alle andere gevallen is de achterste automobilist aansprakelijk.

Bewijslast
Wanneer u door een andere automobilist van achteren bent aangereden, kunt u deze automobilist voor de door u geleden schade aansprakelijk stellen door bijvoorbeeld te stellen dat deze automobilist te weinig afstand heeft gehouden. Deze stelling dient echter door u te worden bewezen. Het is daarom van belang dat u hiervoor genoeg bewijs verzamelt. Zorg na een aanrijding derhalve dat u getuigenverklaringen heeft en probeer foto’s te maken van de toedracht van de botsing. Ook een zogenaamde dashcam kan voor belangrijk bewijs zorgen.

Kettingbotsing?
Wanneer er bij een aanrijding meerdere auto’s betrokken zijn, spreken we van een zogenaamde kettingbotsing. Bij een kettingbotsing is het vaak lastig te bewijzen dat u geen schuld heeft aan het ongeval. Bij een kettingbotsing geldt immers ook dat degene die van achteren op de auto voor hem botst, (in beginsel) aansprakelijk is voor de schade die hij bij de automobilist voor hem aanricht. Bij een kettingbotsing kan het natuurlijk zo zijn dat u door uw achterligger wordt ‘doorgedrukt’ tegen de auto voor u. Wanneer u eerst door de achteropkomende auto bent geraakt en u daardoor tegen uw voorligger bent aangereden, kan uw voorligger u aansprakelijk houden voor de door hem geleden schade. Het is in dat geval aan u te bewijzen dat de botsing niet door u, maar door uw achterligger is veroorzaakt.

Hulp nodig?
Heeft u onlangs een ongeluk gehad en wilt u de wederpartij aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade of wordt u zelf door een andere automobilist aansprakelijk gehouden? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten. Van der Zwan Advocaten is telefonisch te bereiken via 070-789 00 90 en tevens per e-mail op info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl