Aansprakelijkheid werkgever

Wanneer u in de uitoefening van uw werkzaamheden (gezondheids)schade heeft geleden (bijvoorbeeld door een val of door blootstelling aan schadelijke stoffen), kunt u mogelijk uw werkgever aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade.

Zorgplicht werkgever

In Nederland rust op de werkgever een ruime zorgplicht om te voorkomen dat zijn werknemers schade oplopen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. Deze zorgplicht houdt kort gezegd in dat de werkgever gehouden is ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers in een veilige omgeving hun arbeid kunnen verrichten. De werkplek, de gereedschappen en de werktuigen waarin en waarmee de werknemers hun arbeid verrichten, moeten derhalve worden ingericht ter voorkoming van schade en tevens moet het personeel voldoende worden geïnstrueerd. Deze zorgplicht geldt niet alleen voor betaalde vaste werknemers, maar ook voor bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers.

Bewijslast

Wanneer vaststaat dat de werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de geleden schade, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. De bewijslast rust derhalve in beginsel op de werkgever. Dit betekent echter niet dat de eisen van redelijkheid en billijkheid niet met zich mee kunnen brengen dat sprake is van een bijzondere bewijslast.

Voor welke gevallen geldt de werkgeversaansprakelijkheid?

De werkgever kan aansprakelijk worden gehouden voor schade in de vorm van:

  • schade aan goederen van de werknemer;
  • een beroepsziekte, dus een ziekte die door de werkomstandigheden of door het werk dat de werknemer dagelijks verricht is ontstaan;
  • aantasting in de eerbaarheid van de werknemer;
  • letselschade die door een derde (bijvoorbeeld door een collega) is ontstaan;
  • letselschade door eigen schuld.

Een werkgever is echter niet aansprakelijk voor schade die ten gevolge van aantoonbare opzet en/of (bewuste) roekeloosheid is ontstaan.

Juridische hulp nodig?

Heeft u onlangs een bedrijfsongeval meegemaakt, waarbij u (letsel)schade heeft opgelopen en wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl