Wat valt onder auteursrecht?

Het auteursrecht is het bekendste intellectueel eigendomsrecht en beschermt werken van letterkunde, wetenschap en kunst. Auteursrecht ontstaat op alle ‘werken van letterkunde, wetenschap en kunst’. Een aantal voorbeelden van auteursrechtelijk beschermde werken zijn:

 • boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften, zoals romans, novellen, (Sinterklaas-)gedichten, brieven, opstellen, advertenties en slagzinnen;
 • foto’s
 • muzikale composities;
 • toneelwerken en choreografieën;
 • films en videoclips;
 • schilderijen, tekeningen, (spot)prenten, strips, grafische werken;
 • architectonische werken;
 • producten van industriële of ambachtelijke vormgeving;
 • software en computerprogramma’s .

Hoe ontstaat auteursrecht?

Het auteursrecht ontstaat automatisch door het maken van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Geen enkele formaliteit is vereist, enkel het ‘maken’ is nodig voor de bescherming. Zo hoeft het werk ook niet geregistreerd te worden. Het is dan ook niet nodig om het ©-teken te gebruiken. Dit geeft in principe alleen aan dát er auteursrecht op een werk rust, maar geeft verder geen toevoegende waarde aan bescherming.

Een werk komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking wanneer het

 • Voor menselijke waarneming vatbaar Een werk moet zintuiglijk waarneembaar zijn; enkel een idee in uw hoofd is nog niet voldoende.
 • Het een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt (EOK & PS). Men spreekt ook wel van ‘originaliteit’ of ‘uniciteit’.
 • Dat het EOK & PS niet technisch bepaald is.

Wat zijn uw bevoegdheden als maker of rechthebbende?

U als maker heeft het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het recht te verveelvoudigen. Dit zijn de zogenaamde ‘exploitatierechten’.

Openbaar maken is het werk ter beschikking stellen aan het publiek. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een muziekstuk, het uitzenden van een programma op tv, het laten drukken van een boek en de opvoering van een toneelstuk. Alleen aan u als rechthebbende komt dit recht toe!

Verveelvoudigen (ook wel: reproduceren) is het maken van identieke exemplaren van het werk, bijvoorbeeld door het werk te kopiëren, na te maken, af te drukken of door het werk te downloaden van het internet. Enkel u als rechthebbende heeft het recht dit te doen!

Verder komen u nog persoonlijkheidsrechten toe. Deze rechten komen u altijd toe, ook na overdracht van het auteursrecht. Deze rechten zijn ervoor de waarde van uw werk te beschermen.  Zo heeft u recht op naamsvermelding. Ook heeft u het recht zich te verzetten tegen wijziging van uw werk door anderen en tegen publicatie in ongepaste vorm of context. Verder heeft u het recht in uw werk de door u nodig geachte wijzigen aan te brengen.

Overdragen van uw auteursrecht

U kunt uw werk als maker ook overdragen aan anderen, waarvoor zij dan een vergoeding betalen. Denk bijvoorbeeld aan een schrijver die toestemming geeft aan een toneelstuk om zijn werk uit te voeren of een artiest die zijn muziek wil laten uitgeven bij een platenlabel. Bij overdracht van het auteursrecht draagt de maker de zeggenschap over het verdere gebruik van zijn werk over.

Zwan Advocaten staat u graag bij om de overdracht van u werk soepel te laten verlopen. En, mocht dat nodig zijn, ook na overdracht uw persoonlijkheidsrechten te beschermen. Ook als u geschillen heeft over of overdracht wel of niet geldig heeft plaatsgevonden kunt u bij ons terecht.

Licentie van uw auteursrecht

U kunt ook anderen het recht geven uw werk (tijdelijk) te gebruiken via een licentieovereenkomst De eigendom van het werk blijft dan gewoon bij u en u ontvangt van degene aan wie u de toestemming geeft betaling daarvoor. Zwan Advocaten kan u helpen bij het opstellen van licentieovereenkomsten en met geschillen die hiermee te maken hebben.

Inbreuk op uw auteursrecht

Indien iemand inbreuk maakt op uw auteursrecht door uw werken zonder uw toestemming openbaar te maken of te verveelvoudigen, kunt u daartegen optreden. U kunt bijvoorbeeld (via een Kort Geding) vorderen om inbreukmakende exemplaren uit de handel te halen. Verder kan u een schadevergoeding en (of) winstafdracht vorderen van degene die inbreuk heeft gemaakt op uw auteursrecht.

Advocaat auteursrecht in Den Haag

Bent u maker of rechthebbende van een auteursrechtelijk beschermd werk en maakt iemand anders dit zonder uw toestemming na, pleegt iemand op andere wijze inbreuk op uw werk of heeft u advies nodig met betrekking tot overdracht van uw werk of over het maken van of geschillen in verband met licentieovereenkomsten, dan staat Zwan Advocaten u graag bij.

Wordt u overigens onterecht beticht van auteursrechtelijke inbreuk, dan staat Zwan Advocaten u tevens met raad en daad bij.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl