Ontbinding en ontruiming van de huurwoning?

Ontruiming van de woning is de grootste nachtmerrie van een huurder. Nog voordat je goed en wel beseft wat er aan de hand is heeft de verhuurder bij de Kantonrechter gevorderd om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning op korte termijn te ontruimen. Wat zijn jouw mogelijkheden als huurder en kan de verhuurder deze vordering zomaar indienen?

Redenen voor ontbinding en ontruiming

Er kunnen voor een verhuurder diverse redenen zijn om de huurovereenkomst met een huurder te ontbinden. Eén van de meest voorkomende redenen van de afgelopen tijd is een huurachterstand. Een andere reden kan bijvoorbeeld (geluids)overlast of illegaal onderverhuren zijn. De rechter is in sommige gevallen bevoegd om de huurovereenkomst te ontbinden en de huurder uit zijn woning te zetten. Een rechter zal echter niet zomaar iemand uit zijn of haar huis zetten. De rechter kijkt namelijk ook naar de omstandigheden van het geval en weegt de belangen van beide partijen af.

Wat kun je tegen een verzoek tot ontbinding en ontruiming doen?

Wanneer je door de verhuurder gedagvaard wordt is het van belang om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een advocaat welke jou verder kan helpen.

In de wet is namelijk vastgesteld dat een huurder zijn reactie kan geven op hetgeen door de verhuurder in de dagvaarding is gesteld. We noemen dit een conclusie van antwoord. In deze conclusie kun je als huurder argumenten aandragen waarom de ontbinding en ontruiming ongerechtvaardigd en ongegrond zou zijn. Er kunnen bijvoorbeeld omstandigheden aan te voeren zijn waardoor jij een huurachterstand van enkele maanden hebt opgelopen. Denk hierbij aan het (tijdelijk) verliezen van een baan of betalingsafspraken die in het verleden met de verhuurder zijn gemaakt en waarop de verhuurder nu terugkomt. Ook is het mogelijk dat de verhuurder in de dagvaarding een onjuiste weergave van de feiten geeft. Als je dan geen gebruik maakt van de mogelijkheid om jouw reactie daarop te geven dan wijst de rechter de vordering in het algemeen toe. Het is dan ook van belang om middels de conclusie jouw standpunt weer te geven.

Ook voordat de verhuurder een gerechtelijke procedure heeft gestart kan een advocaat al veel voor jou als huurder betekenen. Soms is het mogelijk om te bemiddelen en is een gerechtelijke procedure niet meer nodig.

Van der Zwan Advocaten heeft ruime ervaring met ontbindingen, ontruimingen en overige huurzaken. Heeft u een probleem met uw verhuurder of heeft u vragen neemt dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij staan u graag bij en doen onze uiterste best voor u.

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl