Wat te doen als er beslag op uw bankrekening is gelegd?

Is er beslag op uw bankrekening gelegd? Wat moet u doen!

Als iemand denkt dat hij geld (van u) te vorderen heeft dan kan hij/zij conservatoir beslag laten leggen op uw bankrekening. Hierdoor wordt uw bankrekening geblokkeerd en kunt u niet meer betalen of pinnen. Dit zorgt natuurlijk voor een vervelende situatie. Er zijn echter meerdere mogelijkheden om uw bankrekening weer vrij te krijgen.

Hoe werkt beslaglegging op uw bankrekening?

In beginsel heeft een schuldeiser, de crediteur, in Nederland de mogelijkheid om beslag te leggen op alle vermogensbestanddelen van zijn schuldenaar of debiteur, nog voordat er een procedure is gestart. Deze vorm van beslag noemt men conservatoir beslag en wordt meestal gebruikt ter verzekering (=zekerheid) van verhaal. Een schuldeiser kan echter niet zomaar beslag leggen op uw bankrekening. Hiervoor zal hij eerst, via een korte en snelle procedure, toestemming (verlof) moeten krijgen van de rechter.

Wat kunt u doen?

De mogelijkheid bestaat dat het beslag ten onrechte is gelegd. De schuldenaar kan bijvoorbeeld een verrekeningsmogelijkheid hebben of de vordering bestaat helemaal niet. In dit geval dient het beslag te worden opgeheven. Wanneer blijkt dat hiervan sprake is, kunt u de rechter verzoeken via een executie kortgeding om het beslag op te heffen. In een dergelijk kortgeding zal de rechter de belangen van de beslaglegger afwegen tegen de belangen van de opheffer. U dient wel overtuigend te bewijzen dat het beslag onterecht is.

Daarnaast kunt u ook vervangende zekerheid bieden, bijvoorbeeld via een bankgarantie. De beslaglegger moet dan wel het beslag opheffen. Zo niet, dan kunt u ook in dat geval de rechter verzoeken om in een executie kort geding het conservatoir beslag op te heffen.

Tenslotte bestaat ook altijd de mogelijkheid om een schikking te treffen. Dit houdt in dat er dan geen rechtszaak wordt gestart, omdat de beslaglegger hoogstwaarschijnlijk zal winnen. In een dergelijke situatie dient men zich af te vragen of men geld wil uitgeven aan een rechtszaak.

Overigens moet de beslaglegger 14 dagen nadat het conservatoir beslag is gelegd zelf wel de gerechtelijke procedure starten via een door de deurwaarder uit te brengen dagvaarding. Doet hij dat niet dan vervalt het beslag.

Juridische hulp nodig?

Het is bij een beslaglegging op uw bankrekening van belang om tijdig deskundig advies in te winnen. Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor met geruime kennis en jarenlange ervaring in het adviseren en procederen omtrent executie en beslag en staat u hierin graag bij.

Indien u met een beslaglegging geconfronteerd wordt, neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten. Stuur bij voorkeur een mail met een korte uitleg van uw juridisch probleem naar info@zwanadvocaten.nl of bel ons op 070-7890090.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl