Wat is een kort geding? En wanneer wordt een kort geding gevoerd?

Bent u in kort geding gedagvaard of wilt u zelf een kort geding starten? Dan volgt hier een korte uitleg van wat u te wachten staat.

Een uitspraak van een rechter in kort geding is feitelijk een tijdelijke beslissing in een geschil waarin snel moet worden beslist. Een reguliere gewone rechtszaak duurt namelijk veel langer en er kan zelfs een aantal jaar overheen gaan tot u helemaal uitgeprocedeerd bent en er een uitspraak volgt. In kort geding gaat dit allemaal veel sneller. Een kort geding wordt vaak gevoerd als er veel spoed achter een bepaalde kwestie zit.

Een kort geding is een versnelde procedure die een stuk sneller verloopt dan een gewone gerechtelijke procedure. Een kort geding wordt bij de voorzieningenrechter gevoerd en die zal binnen een korte periode, meestal binnen een week na de mondelinge behandeling, over de zaak beslissen.

Voorlopige voorziening

De uitkomst van een kort geding wordt aangeduid met de term voorlopige voorziening. De uitspraak van een kort geding is namelijk een voorlopig oordeel en dus een voorlopige oplossing van het probleem. De uitspraak geldt tot de rechter in een daarop volgende procedure een definitief oordeel geeft. Het vonnis van een kort geding procedure is niet bindend voor de rechter in de hoofdprocedure, ook wel bodemprocedure genoemd. Dit is een uitgebreide procedure waarin ook ruimte is voor het horen van getuigen. In principe kan er dan een heel andere uitspraak volgen.  Zowel de eiser als de gedaagde in de kort geding procedure kan daarna een bodemprocedure starten. De bodemprocedure is een dagvaardingsprocedure die bij de rechtbank aanhangig dient te worden gemaakt.

Na het vonnis hebben de partijen dus de mogelijkheid om zich bij het vonnis neer te leggen of om alsnog een uitgebreide procedure te starten. Meestal blijft het bij het kort geding en berusten beide partijen in de uitspraak.

Spoedeisend belang

Voor het voeren van een kort geding procedure is spoed vereist. U kunt alleen een kort geding procedure starten als u een spoedeisend belang heeft. De rechter bepaalt of er sprake is van een spoedeisend belang. Een goed criterium hiervoor is of de problemen groter worden als de zaak niet direct wordt behandeld. Een voorbeeld van een spoedeisend belang is het tegenhouden van de executieverkoop van een huis. Dit kan niet op zich laten wachten omdat het huis anders al verkocht is en een kort geding zal hier dan ook op zijn plaats zijn. Ook kunt u hierbij denken aan een zeer negatief artikel dat over een bedrijf is geschreven en dat dreigt uit te komen. Ook in zo’n geval kan een kort geding uitkomst bieden.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een kwestie waar spoed achter zit en heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Van der Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070-7890090 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl