Wat is een deelgeschil?

Het grootste deel van letselschadezaken wordt buitenrechtelijk afgewikkeld. Er kunnen echter wel eens kwesties zijn waar de belangenbehartigers het niet over eens kunnen worden. De schade kan dan niet worden afgewikkeld en het proces loopt vast. Juist voor dit soort gevallen heeft de wetgever een aantal jaren geleden het deelgeschil ingevoerd.

De kwestie kan dan worden voorgelegd aan de rechter in een deelgeschilprocedure. De rechter helpt als het ware bij het doorhakken van knopen waar de onderhandelingen op vastlopen. De rechter dient deze kwesties te beoordelen zodat de verdere afhandeling buitenrechtelijk kan geschieden en er een vaststellingsovereenkomst gesloten kan worden. Het oordeel van de rechter is bindend, partijen dienen zich hier dus aan te houden.

Onderwerpen die bijvoorbeeld in een deelgeschilprocedure aan de rechter voorgelegd kunnen worden:

  • De aansprakelijkheid;
  • Percentage eigen schuld;
  • De causaliteit;
  • Het inschakelen van experts;
  • Het interpreteren van het rapport van een expert.
  • De schadeposten;
  • De schadebeperkingsplicht.

Verzoekschrift deelgeschil

Een deelgeschilprocedure wordt aangevraagd door middel van een verzoekschrift. De deelgeschilprocedure moet aanhangig gemaakt worden bij de rechter die in een bodemprocedure ook bevoegd zou zijn. De rechter wijst het verzoek af indien hij van mening is dat zijn oordeel niet zal leiden tot de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Indien de rechter een beslissing maakt in de deelgeschilprocedure kan hiertegen niet in beroep worden gedaan.

De wederpartij, bijna altijd de verzekeraar, kan uiteraard een verweerschrift indienen. Daarna volgt de mondelinge behandeling van het verzoek op een zitting.

Bodemprocedure

Wanneer er later alsnog een bodemprocedure wordt gestart omdat de partijen er niet uitkomen, dan is de betreffende rechter in beginsel gebonden aan het oordeel van de rechter in de deelgeschilprocedure. De rechter kan de beslissing uit de deelgeschilprocedure heroverwegen indien blijkt dat deze op een onjuiste feitelijke of juridische grondslag berust.

Kosten deelgeschilprocedure

De kosten van de deelgeschilprocedure komen voor rekening van de aansprakelijke partij. Ook als het slachtoffer het geschil verliest zal de aansprakelijke partij moeten betalen. Uitzonderingen hierop zijn wanneer er sprake is van een percentage eigen schuld of indien aansprakelijkheid niet vast komt te staan.

Juridische bijstand nodig?

Heeft u letselschade geleden en komt u er niet uit met de persoon die u hiervoor aansprakelijk houdt? Het is dan raadzaam om een advocaat in de arm te nemen.

Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade. Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op om de (juridische) mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op 070 – 789 00 90 of info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl