Ketenregeling ex artikel 7:668a BW

Arbeidscontracten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege zonder dat een opzegtermijn in acht genomen hoeft te worden en zonder dat een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf of tussenkomst van een kantonrechter nodig is. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na verloop van de tijd waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Hierop bestaan slechts uitzonderingen indien u en uw werkgever contractueel (bij arbeidsovereenkomst of bij CAO) zijn overeengekomen dat voorafgaande opzegging vereist is dan wel als dit in de wet wordt bepaald.

De kettingregeling

De kettingregeling houdt in dat een arbeidscontract voor bepaalde tijd slechts een beperkt aantal keren kan worden verlengd. Ingevolge artikel 7:688a BW kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot tweemaal toe worden verlengd – zonder dat opzegging noodzakelijk is – mits de termijn van 24 maanden niet wordt overschreden. Wordt een arbeidsovereenkomst daarentegen voor een derde maal verlengd – het betreft dan het vierde tijdelijke arbeidscontract – dan wordt deze vierde arbeidsovereenkomst van rechtswege omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. De arbeidscontract voor bepaalde tijd wordt eveneens omgezet in een contract voor onbepaalde tijd vanaf de dag dat de duur het aantal aaneensluitende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd de 24 maanden overschrijdt.

6 maanden

Mitchell Bathoorn

Mitchell Bathoorn

De ketengregeling wordt niet doorbroken indien arbeidscontracten voor bepaalde tijd binnen een periode van niet meer dan zes maanden worden opgevolgd. Deze ‘tussenpozen’ worden dus in de berekening meegenomen. Hier komt verandering in indien er tussen de opeenvolgende contracten van bepaalde tijd een langere periode van 6 maanden zit. In dat geval wordt de kettingregeling doorbroken en kan er geen aanspraak worden gemaakt op een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, letselschade en procesrecht.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Dr. Lelykade 12 B
2583 CM Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@vanderzwanadvocaten.nl