Wanneer mag u als verhuurder ontruimen bij een huurachterstand?

Als verhuurder wilt u natuurlijk dat de huurder van uw pand zijn betalingsverplichtingen nakomt. Helaas komt het vaak voor dat dit niet het geval is. Betaalt uw huurder elke maand te laat? Of betaalt uw huurder de huur helemaal niet meer? Dan wilt u als verhuurder natuurlijk weten wat u daar tegen kunt doen. Lees hier wat u als verhuurder kunt doen bij een huurachterstand!

Ontbinding huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Betaalt de huurder de huur niet meer? U heeft dan na twee maanden de mogelijkheid om de huur op te zeggen. Het niet betalen van de huur is een tekortkoming van de huurder waardoor de overeenkomst ontbonden kan worden. Maar ook wanneer de huurder (bijna) elke maand te laat betaalt, schiet hij te kort in zijn verplichtingen. De huurder krijgt een termijn van 6 weken om aan te geven of hij vrijwillig vertrekt. Na die 6 weken mag de verhuurder naar de rechter stappen. Let wel op! Een huurcontract kan alleen in overleg of door de rechter beëindigd worden. Wanneer de achterstand meer dan drie maanden is of er sprake is van een herhaalde tekortkoming, zal de rechter in principe de huurovereenkomst ontbinden.

Wanneer kan een woning worden ontruimd?

De rechter zal in zijn uitspraak de huurder een periode geven om zelf het pand te verlaten. Indien de huurder zich niet aan deze termijn houdt, kan de woning ontruimd worden.

Neem het heft niet in eigen hand! U mag de woning nooit zonder tussenkomst van de rechter ontruimen en ook daarna mag u dit niet zelf doen. Indien u dit wel doet, kan de huurder schadevergoeding vorderen. Indien de huurder niet vrijwillig meewerkt, moet u de ontruiming door de deurwaarder laten verrichten.

Direct ontruimen?

Let bij de ontruiming wel op. Gaat de huurder in hoger beroep? Vaak kunt u ondanks het hoger beroep de woning alsnog gewoon ontruimen maar wanneer de huurder het hoger beroep wint, kunnen hierdoor wel problemen ontstaan en kan het zijn dat u een schadevergoeding dient te betalen. Laat u adviseren of het verstandig is om tot ontruiming over te gaan.

Juridische bijstand nodig?

Wilt u de huurovereenkomst met uw huurder ontbinden en de woning ontruimen? Het is dan raadzaam om een advocaat in de arm te nemen. Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het huurrecht. Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op om de (juridische) mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op 070 – 789 00 90 of info@zwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl