Vrije advocaatkeuze

Een aantal jaar geleden heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat iedereen met een rechtsbijstandsverzekering recht heeft op vrije keuze van advocaat of juridisch dienstverlener ingeval van een gerechtelijke of administratieve procedure. Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd wanneer je precies recht heb op een eigen advocaat. Wil je ook meer weten? Lees dan het artikel hieronder.

Wat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald?

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat rechtsbijstandverzekeraars hun verzekerden altijd een vrije advocaatkeuze moeten bieden bij een gerechtelijke of administratieve procedure. Het recht op vrije advocaatkeuze geldt voor elke verzekerde met een rechtsbijstandsverzekering, zowel voor ondernemers als particulieren. Het recht op vrije advocaatkeuze geldt ook wanneer procesvertegenwoordiging niet verplicht is. Het Hof heeft overwogen dat de vrije advocaatkeuze van de verzekeringnemer niet kan worden beperkt tot de situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandverlener in de arm moet worden genomen. Op het moment dat een procedure moet worden gestart, heeft u dus het recht om een eigen advocaat te kiezen.

In 2016 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een rechtsbijstandverzekerde ook bij ontslagprocedures bij het UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht de vrijheid toekomt om zelf een advocaat te kiezen.

Belangen van de verzekerde

Centraal in deze uitspraken van het Europese Hof van Justitie staan de belangen van de verzekerde. De rechtsbijstandsverzekeraar dient het recht van vrije advocaatkeuze te respecteren. Ook dient zij de kosten van de juridische bijstand van de advocaat te voldoen. Dit betekent echter niet dat er geen beperkingen mogen worden gesteld aan het recht op vrije advocaatkeuze. Welke beperkingen zijn toegestaan?

Tijdig melden van het geschil

Als verzekerde bij een rechtsbijstandsverzekeraar dien je conform de polisvoorwaarden tijdig een geschil te melden bij de verzekeraar. Verstandig is zodra duidelijk wordt dat mogelijk sprake is van een geschil, dit direct te melden bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. Zodra duidelijk is dat het geschil alleen kan worden opgelost via een procedure, heeft u het recht om uw eigen advocaat te kiezen. De advocaten van Van der Zwan Advocaten staan dan tot uw beschikking.

Beperken van de vergoeding

Een andere veel gebruikte mogelijkheid om het recht op vrije advocaatkeuze te beperken is door de vergoeding van de kosten van de advocaat te beperken. Via het opleggen van een eigen risico aan de verzekerde wordt een eigen bijdrage bij de inschakeling van een externe advocaat verwacht. In de meeste polisvoorwaarden is de vergoeding van de kosten voor externe deskundigen aan een maximum gebonden en worden alleen de ‘redelijke en noodzakelijke kosten’ vergoed. Welke kosten redelijk en noodzakelijk zijn hangt af van de omstandigheden van het geval. De advocaten van Van der Zwan Advocaten helpen u hier graag bij.

Second opinion

Naast het recht op vrije advocaatkeuze kunnen de advocaten van Van der Zwan Advocaten u ook bijstaan ingeval van een second opinion. Een second opinion kan worden afgegeven wanneer de verzekerde en de rechtsbijstandsverzekeraar het niet eens zijn over de haalbaarheid van een zaak.

Onze advocaten kunnen u dan op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar voorzien van advies.

Wilt u dat wij uw belangen behartigen? Of dat wij een second opinion voor u schrijven? Neem voor meer informatie contact op met Van der Zwan Advocaten via 070-789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl