Voor ZZP’ers: krachten bundelen in een maatschap of VOF?

Als zelfstandige zonder personeel (ZZP) kan het aantrekkelijk zijn om de krachten te bundelen met andere zelfstandige ondernemers. Zo kunnen de kosten voor een kantoorruimte of andere investeringen in dat geval gedeeld worden. Maar hoe gaat u een dergelijke samenwerking aan en in wat voor rechtsvorm?

De maatschap en de VOF: wat houden ze precies in?

Voor samenwerkende ZZP’ers die als één bedrijf naar buiten willen treden zijn er twee rechtsvormen beschikbaar die het meeste voor de hand liggen. Dit zijn de maatschap en de VOF. De maatschap ziet men doorgaans bij beoefenaars van een vrij beroep zoals advocaten en artsen terwijl de VOF vaker wordt gebruikt door ambachtslieden zoals schilders of meubelmakers.

Beide rechtsvormen zijn feitelijk samenwerkingsverbanden tussen natuurlijke personen of bedrijven. De maatschap of de VOF zijn dus wél een rechtsvorm, maar geen rechtspersoon zoals een B.V. of een stichting.

Het voordeel daarvan is dat zij het op een relatief eenvoudige en voordelige wijze (enkel inschrijving bij de kamer van koophandel, geen notariële akten of verplichte kapitaalstortingen) mogelijk maken om een zakelijk samenwerkingsverband met andere (zelfstandige) ondernemers op te richten. Met name voor de ZZP’er die zonder al te veel investeringen een samenwerkingsverband aan wil gaan, maar wel enige mate van zelfstandigheid wil behouden, is dit een geschikte rechtsvorm.

Zo beschouwt de Belastingdienst maten in een maatschap en vennoten in een VOF als zelfstandige ondernemers. Zij betalen ieder afzonderlijk inkomstenbelasting volgens het fiscale regime waar zij onder vallen. Enkel voor de BTW ligt dat anders aangezien de Belastingdienst daarbij naar de maatschap of VOF als geheel kijkt voor de BTW-aangifte.

Aan de andere kant impliceert het feit dat het niet om rechtspersonen maar louter om samenwerkingsverbanden gaat dat de maten of vennoten ook met hun privé-vermogen aansprakelijk zijn voor de zakelijke schulden. Er is geen scheiding tussen zakelijk en privé-vermogen, zoals bij de B.V. Hiermee kom ik gelijk op het belangrijkste verschil tussen de maatschap en de VOF.

Wat is het verschil?

Het belangrijkste verschil tussen de maatschap en de VOF zit hem in de aansprakelijkheid voor zakelijke schulden. Bij een maatschap zijn de maten namelijk ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap, terwijl de vennoten van een VOF ieder geheel (dus hoofdelijk) aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Voor het overige wijken de maatschap en de VOF weinig van elkaar af.

Kanttekening: eenvoudig maar belangrijk om de afspraken goed vastleggen

Hoewel het dus relatief eenvoudig is om een maatschap of VOF op te richten moet daarbij wel de kanttekening geplaatst worden dat het van groot belang is om de afspraken tussen de maten of vennoten goed vast te leggen in een schriftelijke (samenwerkings)overeenkomst. In een dergelijke samenwerkingsovereenkomst dienen de afspraken te worden vastgelegd over zaken als: inbreng, winstverdeling, taakverdeling, de wijze van besluitvorming en de bevoegdheid ter zake gezamenlijke uitgaven.

Door de afspraken goed schriftelijk vast te leggen kunnen potentiële geschillen tussen de maten of de vennoten worden voorkomen en bestaat er, indien het onverhoopt toch tot een geschil komt, duidelijkheid en zekerheid over een ieders rechtspositie.

Als advocaat krijgen wij namelijk met enige regelmaat te maken met geschillen waarbij de afspraken tussen de maten of de vennoten niet goed zijn vastgelegd en in dit verband is voorkomen uiteraard beter dan genezen.

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

Bent u van plan om een samenwerkingsverband met andere ZZP’ers aan te gaan? Plan dan nu meteen uw kennismaking.

Van der Zwan Advocaten kan voor u namelijk een samenwerkingsovereenkomst op maat maken en u adviseren over de aandachtspunten bij het aangaan van een dergelijke samenwerking.

 

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl