Voor de werkgever: ontslagaanvraag UWV wegens bedrijfseconomische omstandigheden?

6 maart 2015 – Het Centraal Planbureau maakte gisteren bekend dat de economische groei in Nederland dit jaar zal doorzetten. Ook de prognoses voor volgend jaar zijn ook positief: het bbp zal in 2016 naar verwachting met 1,8 procent groeien. Voor het MKB zijn de vooruitzichten eindelijk weer eens positief. Dat neemt evenwel niet weg dat de crisis voor veel bedrijven zijn sporen heeft achtergelaten. Met het oog op een gezonde toekomst is het nu wellicht nu wel het juiste moment om de kosten te drukken door werknemers te ontslaan. In dit artikel bespreek ik kort de mogelijkheden op welke wijze de werkgever zijn personeel wegens bedrijfseconomische omstandigheden zou kunnen ontslaan.

Functioneren van werknemer niet van belang

Indien de zaken niet zo goed gaan zal een werkgever actie moeten ondernemen om het tij te keren. Eén van deze acties zou kunnen zijn het inkrimpen van het aantal werknemers. Indien u voornemens bent om één of meerdere personeelsleden wegens bedrijfseconomische omstandigheden te ontslaan dan zult u veelal moeten aantonen dat er inderdaad sprake is van een financiële erbarmelijke situatie. In dat geval is het functioneren van betreffende werknemers dus niet van belang. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is namelijk gebaseerd op noodzakelijke (financiële) veranderingen binnen het bedrijf.

Voorbeelden van bedrijfseconomische redenen

Er kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen aan een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van technologische ontwikkelingen binnen het bedrijf waardoor bepaalde werknemers wegens automatisering overbodig zijn geworden. Gezien de economische crisis is het momenteel echter meer aannemelijk dat de grondslag is gelegen in het hebben van structureel minder werk waardoor het bedrijf in een slechte financiële situatie terecht is gekomen. Een andere veelvoorkomende reden is ook dat (een deel van) de bedrijfsactiviteiten wordt beëindigd.

Ontslagaanvraag bij het UWV WERKbedrijf

Indien u werknemers wegens bedrijfseconomische omstandigheden wil ontslaan dan dient hiervoor een ontslagaanvraag te worden ingediend bij het UWV. Het UWV zal vervolgens gaan toetsen of uw aanvraag terecht is. In dat geval zult u middels financiële gegevens moeten aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van een bedrijfseconomische omstandigheid. Daarnaast zal het UWV gaan bekijken of u de juiste werknemer heeft voorgedragen. Het UWV gaat dan onder andere bekijken of u het afspiegelingsbeginsel correct heeft toegepast. Ons kantoor kan u helpen bij het maken van een ontslagaanvraag.

Gratis gesprek (bij ons of bij u op het kantoor)

Ons kantoor heeft menige ontslagaanvragen ingediend bij het UWV en weet derhalve op welke punten er gelet moet worden. Wilt u werknemers wegens bedrijfseconomische omstandigheden ontslaan? Ik nodig u graag uit bij ons op het kantoor zodat ik u kan infomeren over de mogelijkheden. Desgewenst kom ik bij u op het kantoor langs om een en ander bespreken. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend.

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, letselschade en procesrecht.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Dr. Lelykade 12 B
2583 CM Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@vanderzwanadvocaten.nl