Verzekeringsplicht werkgever

Regelmatig komt het voor dat een werknemer, tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, betrokken raakt bij een ongeval. Een ongeval kan zowel op de werkvloer als daarbuiten plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer de werknemer bij een ongeval in het verkeer betrokken raakt. De werkgever kan dergelijke ongevallen onmogelijk voorkomen. Afhankelijk van de omstandigheden – waaronder het bestaan van een samenhang tussen de arbeidsovereenkomst en de situatie waarin het (verkeers)ongeval heeft plaatsgevonden – kunt u als werkgever aansprakelijk zijn.

U dient zich in dit opzicht als een goed werkgever te gedragen door zorg te dragen voor een adequate ongevallenverzekering. Hoever gaat deze verzekeringsplicht nu?

(Verkeers)ongeval

De Hoge Raad stelt vast dat uit de (goed werkgeverschap voortvloeiende) verzekeringsplicht volgt dat de werkgever dient te zijn verzekerd voor schade die werknemer lijdt in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden als deelnemer(ster) aan het werkverkeer, wanneer zij:

  • betrokken raakt bij een verkeersongeval als bestuurder van een voertuig;
  • als fietser of voetganger schade lijdt in navolging op een ongeval waarbij 1 of meer voertuigen zijn betrokken;
  • als de werknemer schade lijdt als fietser als gevolg van een eenzijdig fietsongeval.

Voormelde situatie 2 zal middels het ‘Arena-arrest’ hieronder worden toegelicht.

Arena-arrest

In deze zaak reden 4 collega’s in een busje naar de werkplaats. Onderweg naar het werk raakte het busje bij een ongeval betrokken. Van de betrokken werknemers waren er 3 – middels een WAM-verzekering (WA) – verzekerd. Deze schade werd vergoed. Als bestuurder van het busje dreigde de 4e werknemer buiten de WAM-verzekering te vallen. Op de de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de werkgever kon eveneens geen beroep worden gedaan.

Normaal gesproken zou de gedachte zijn dat de werkgever zijn (verzekerings)zorgplicht in deze kwestie niet heeft geschonden. Niets bleek minder waar. De werkgever was wel degelijk aansprakelijk voor de schade bij de bestuurder. De werkgever had voor de werknemer (de bestuurder van het busje) een verzekering moeten afsluiten. In haar oordeel gaf de Hoge Raad voorts aan dat het onaanvaardbaar zou zijn dat de bestuurder van het busje geen schade vergoed zou krijgen, terwijl de schade van de 3 andere werknemers wel vergoed werd.

Naar aanleiding van het hierboven aangehaalde arrest van de Hoge Raad kan worden geconcludeerd dat de omvang van de verzekeringsplicht van de werkgever van geval tot geval dient te worden vastgesteld. Hierbij dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden, waaronder de verzekeringsmogelijkheden ten tijde van het ongeval en natuurlijk de vraag of het volgens maatschappelijke opvattingen redelijk is dat de verzekering door de werkgever zou zijn afgesloten.

Tekortkoming in de verzekeringsplicht

Indien u als werkgever in uw verzekeringsplicht tekort bent geschoten, dan bent u aansprakelijk jegens uw werknemer. Dit houdt in dat u als werkgever aansprakelijk bent voor het bedrag dat een adequate verzekering zou hebben gedekt.

Juridische hulp nodig?

Vraagt u zich of u voor uw werknemer(s) een (extra) verzekering dient af te sluiten en/of u bij een (eventueel) ongeval van uw werknemer aansprakelijk voor het schadebedrag kan worden gehouden? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten. Van der Zwan Advocaten is namelijk gespecialiseerd in het verzekeringsrecht bij ondernemers en staat u graag bij. U kunt een afspraak maken voor een juridisch intakegesprek waarin de juridische mogelijkheden met u worden besproken. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl