Kunnen ouders of echtgenoten hun schade claimen als zij na een ongeval (tijdelijk) mantelzorger worden?

Stel een kind is betrokken bij een ongeval en is daardoor voor langere tijd aan (zieken)huis gebonden. Dat heeft ook een grote impact op de ouders. Kunnen de ouders deze schade ook claimen? En hoe zit het bij een partner die zijn wederhelft moet verzorgen na opgelopen letsel? Kan die zijn schade verhalen?

Het antwoord op beide vragen luidt ja! Er is dan sprake van zogenaamde verplaatste schade.

Wat is verplaatste schade?

Als iemand letselschade oploopt dan is de aansprakelijke persoon verplicht om de schade daarvoor te vergoeden. Dat is normaal gesproken de schade van het slachtoffer zelf, maar als het slachtoffer minderjarig is dan komt de schade in feite om zijn/haar ouders of verzorgers terecht. Dit heet verplaatste schade. Verplaatste schade dient ook vergoed te worden door de aansprakelijke partij. Het is niet zo dat de ouder of partner de verzorging als mantelzorger zo maar gratis en voor niet hoeft te doen. Lees hieronder welke kosten er voor vergoeding in aanmerking komen en wie verplaatste schade kan claimen.

Weke kosten komen voor vergoeding als verplaatste schade in aanmerking?

Bij verplaatste schade moet het wel gaan om schade die het slachtoffer zelf had kunnen claimen als hij de schade zelf had geleden. Er is sprake van verplaatste schade als bijvoorbeeld de ouder die kosten niet had hoeven maken als het ongeval niet had plaatsgevonden. Er kan met name gedacht worden aan ziekenhuiskosten, verpleeg- en revalidatiekosten. Maar ook bestede tijd aan verzorging komt voor vergoeding in aanmerking. Het moet dan ‘normaal en gebruikelijk’ zijn om hiervoor anders tegen betaling derden in te schakelen.

De kosten die gemaakt worden voor het bezoeken van het slachtoffer in bijvoorbeeld het ziekenhuis komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien de persoonlijke relatie tussen de derde en het slachtoffer zodanig nauw is dat het maken van kosten hiervoor gerechtvaardigd is. Bij een ouder van een minderjarig kind is daarvan natuurlijk sprake. Opgenomen vakantiedagen en inkomstenderving komen niet in aanmerking voor vergoeding omdat het geen verplaatste schade betreft. Het is namelijk niet ‘normaal en gebruikelijk’ om tegen betaling derden/anderen in te schakelen om het slachtoffer te bezoeken.

Vergoeding van de kosten wordt redelijk geacht indien het slechts gaat om verplaatsing van de schade en het de aansprakelijkheid in totaliteit niet vergroot. De naaste kan dus slechts aanspraak maken op de door het slachtoffer uitgespaarde zorgkosten. Het slachtoffer kan ook zelf de verplaatste kosten vorderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij een meerderjarig “kind” dat nog wel thuis woont.

Indien de aansprakelijke aan het slachtoffer of een derde betaalt is hij bevrijd tegenover beiden. Een vordering voor in de toekomst te maken kosten komt slechts toe aan het slachtoffer zelf.

Wie kunnen er verplaatste schade claimen?

Alleen de naasten van het slachtoffer kunnen de verplaatste schade claimen. Onder deze naasten vallen:

  • De ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde partner van het slachtoffer;
  • De levensgezel van het slachtoffer, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een gemeenschappelijke huishouding voert;
  • Degene die ten tijde van de gebeurtenis de ouder van het slachtoffer is;
  • Degene die ten tijde van de gebeurtenis het kind van het slachtoffer is;
  • Degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor het slachtoffer heeft;
  • Degene voor wie het slachtoffer ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg heeft;
  • Of een andere persoon die in aan zodanig nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffer staat dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij als naaste wordt aangemerkt.

Juridische bijstand nodig?

Heeft een naaste van u letselschade opgelopen en heeft u hierdoor verplaatste schade geleden? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Zwan Advocaten. U kunt een afspraak maken voor een juridisch intakegesprek waarin de juridische mogelijkheden met u worden besproken. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 070-789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl