Verhoor bij politie

Heeft u een oproep ontvangen om binnenkort op verhoor bij de politie te verschijnen? Onderschat dit verhoor niet en wij adviseren u meteen bij te laten staan door een ervaren advocaat aangezien dit verhoor (verstrekkende) gevolgen kan hebben voor de verdere strafrechtprocedure.

Voorbereiden op verhoor politie

Het gebeurt nogal eens dat de politie tamelijk partijdig in een zaak zit, en het verhoor er eigenlijk alleen om te doen is om van u nog even een bekentenis te verkrijgen. Wij adviseren u dus om niet zomaar naar een verhoor te gaan, maar dit zorgvuldig – samen met een ervaren strafpleiter – voor te bereiden. Het is verstandig om de zaak voor te bespreken met een advocaat. Hoe beter u zich voorbereid om het verhoor des te kleiner is de kans dat u voor verrassingen komt te staan.

Tips voor het verhoor

Geef aan dat u vóór het verhoor wilt overleggen met een advocaat. U hebt in beginsel (kosteloos) recht op een advocaat. Daarnaast moet u geen verklaring afleggen zonder daarover overleg te hebben gevoerd met een advocaat. De keuzes die door u met behulp van uw advocaat worden gemaakt aan het begin van uw strafproces zijn cruciaal voor de uiteindelijke (eventuele) strafoplegging en uw kansen op vrijspraak. Ook voor verdachten die hun schuld willen bekennen is het verstandig om een advocaat te raadplegen voor het verhoor. Laat u zich dus niet door de politie overhalen om ‘alvast te beginnen’ met het politieverhoor.

Wordt u toch gehoord voordat u een advocaat heeft gesproken? Als vuistregel geldt dat u – in overleg met een advocaat en uitzonderingen daargelaten – geen verklaring aflegt tot het moment dat duidelijk is wat er precies in uw dossier staat dat door de politie is opgemaakt. Maak dus gebrek van uw zwijgrecht en ga niet liegen. Een leugen wordt namelijk snel ontdekt en zal tegen u worden gebruikt om u neer te zetten als onbetrouwbaar en leugenachtig.

Tijdens het verhoor komt het bovendien nogal eens voor dat de politie uw toestemming vraagt voor een bepaald onderzoek. Soms wordt gevraagd of ze in uw woning of telefoon mogen kijken, en er kan worden gevraagd of u bereid bent om DNA-materiaal af te staan. Geef nooit ergens toestemming voor. De politie heeft op grond van de wet deze bevoegdheden al, maar  daarbij moet de politie dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden die in de wet genoemd staan. Als u toestemming geeft, hoeft de politie niet aan deze voorwaarden te voldoen: het mag immers van u.

Onschuldig?

Ook als u onschuldig bent, is het belangrijk dat u vooraf de zaak met een advocaat bespreekt. U zult niet de eerste verdachte zijn, die op basis van een nadelige verklaring bij de politie ten onrechte later door de rechter wordt veroordeeld. Dit kan met een goede voorbereiding worden voorkomen, en u hoeft niet eens bang te zijn dat u voor hoge kosten komt te staan. In de meeste gevallen lukt het om al snel een sepot of een vrijspraak voor elkaar te krijgen, waarna alle kosten van rechtsbijstand door de Staat vergoed moeten worden. Uw advocaat kan daarvoor een verzoek indienen.

Wilt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat? Bel vrijblijvend: 070 – 789 00 90.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl