Vergoeding van affectieschade

In mei 2017 werd door de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel met betrekking tot affectieschade aangenomen. Zojuist is dit wetsvoorstel ook met succes door de Eerste Kamer ‘heen gekomen’. Met het aannemen van deze wet krijgen naasten van slachtoffers die – door een fout van een ander – ernstig of blijvend letsel hebben opgelopen of zijn overleden, recht op vergoeding. Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld en is een vorm van smartengeld voor naasten. In het huidige Nederlandse recht is degene die affectieschade heeft veroorzaakt niet verplicht daarvoor een vergoeding te betalen, maar daar komt dus verandering in.

Personen die in aanmerking komen

De personen die voor vergoeding van affectieschade in aanmerking komen is beperkt. Het gaat alleen om de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en/of zijn ouders. De vergoeding heeft dus betrekking op personen die dicht bij het slachtoffer staan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat juist naasten behoefte hebben aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval.

Tweede Kamerleden hebben een motie ingediend om de personen die voor een vergoeding in aanmerking kunnen komen uit te breiden. Dankzij deze motie zullen ook voor vergoeding in aanmerking komen de stiefouders, stiefkinderen en anderen die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor het slachtoffer heeft. Hiervoor is wel vereist dat er sprake is van een relatie in gezinsverband met een duurzaam karakter.

Functies

De vergoeding zal het verdriet van de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders niet wegnemen. Het kan echter wel voor genoegdoening en erkenning zorgen en mogelijk steun bieden bij de verwerking van het leed. De wet beoogt de positie van nabestaanden en naasten op twee manieren te verbeteren. Allereerst creëert de wet een wettelijke grondslag voor de vergoeding van affectieschade. Die grondslag was er voorheen namelijk nog niet. Daarnaast maakt de wet het voor naasten en nabestaanden mogelijk om zich met hun vordering tot vergoeding van affectieschade als benadeelde partij te voegen in het strafproces.

Vaste bedragen

De vergoeding dient betaald te worden door de degene die aansprakelijk is voor het ongeval. Zie hiervoor ook onze pagina over aansprakelijkheidsrecht. Wat die persoon precies dient te vergoeden verschilt per geval. De regeling zal echter wel bestaan uit vaste en maximale bedragen. De bedragen zullen liggen tussen de € 12.500,- en € 20.000,-. Doordat er gewerkt zal worden met vaste bedragen worden procedures over de hoogte van het bedrag voorkomen en langdurige discussies over de omvang van het leed vermeden. Daarnaast zal er door de variatie in verschillende categorieën en de omvang van de vergoeding wel rekening gehouden kunnen worden met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten. Door gebruik te maken van vaste bedragen en de beperking van personen en situaties waarin er aanspraak op de vergoeding kan worden gemaakt zal de wet een claimcultuur voorkomen.

De wet zal begin volgend jaar, op 1 januari 2019, in werking treden en heeft alleen betrekking op gebeurtenissen die plaatsvinden nadat de wet van kracht is geworden.

 Juridische hulp nodig?

Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Van der Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl