Verdacht van verzekeringsfraude: wat zijn de gevolgen?

Verzekeraar doet onderzoek naar schade aangifte: wat zijn de gevolgen?

U heeft schade geleden en heeft deze gemeld bij uw verzekeraar. U denkt dat de schade snel wordt uitgekeerd, maar uw verzekeraar stelt een onderzoek naar de schade oorzaak en zelfs naar u in. U krijgt een uitnodiging van uw verzekeraar of een extern bureau om nadere informatie. Vaak wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. moet u daaraan meewerken en kan en mag dat zomaar? En wat zijn de gevolgen voor u?

Vaak werkt u gewoon mee, ontvangt de onderzoeker zelfs vriendelijk thuis en geeft antwoord op de vragen. U heeft immers niets te verbergen. Maar als er uit dat onderzoek komt dat de onderzoeker aan uw verzekeraar rapporteert dat sprake is van opzettelijke misleiding, met een ander woord verzekeringsfraude, dan kunnen de gevolgen groot zijn.

Schade wordt niet uitgekeerd

Want dat betekent dat uw schade niet wordt uitgekeerd en dat uw schadeclaim wordt geweigerd. De  verzekeraar beroept zich daarbij op de wet of de polisvoorwaarden.

Verzekering wordt beëindigd

Een tweede gevolg is dat de verzekeraar de verzekering beëindigd. Heeft u meerdere verzekeringen lopen bij dezelfde verzekeraar dan worden die vaak ook door de verzekeraar opgezegd met een beroep op dat het wederzijds vertrouwen is geschaad is. Daarbij wordt dan verwezen naar de polisvoorwaarden, waarin staat dat de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst kan beëindigen bij gebleken verzekeringsfraude. De verzekeraar moet daarbij dan wel een opzegtermijn in acht geven en u de mogelijkheid bieden om u ergens anders te verzekeren. Maar dat is niet zo makkelijk want:

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het register van de verzekeraar

Een verzekeraar houdt namelijk een register  bij, ook wel incidentenregistratiesysteem genoemd. Met andere woorden: u komt op de zwarte lijst te staan van uw eigen verzekeraar. Soms noemt u verzekeraar die het Intern Verwijzingsregister (IVR) of het Incidentenregister. Het afsluiten van een verzekering bij uw “oude” verzekeraar zal nu ook niet meer lukken. U moet dus op zoeken naar een nieuwe verzekeraar, maar houd er daarbij wel rekening mee dat verzekeraars meerdere merken en dus namen hebben. Achmea voert bijvoorbeeld ok de merknamen Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. ASR en de Europeesche behoren ook tot hetzelfde concern. Binnen dezelfde groep zult u dus ook afgewezen worden voor het afsluiten van een nieuwe verzekering.

CIS registratie

Soms stopt het hier niet mee en gaat de verzekeraar verder. De verzekeraar kan dan uw gegevens laten opnemen in het Extern Verwijzingsregister van de stichting CIS te Den Haag. Hierbij zijn bijna alle verzekeraars aangesloten. Die registratie kan maar liefst 8 jaar duren. In de praktijk betekent dit dat u bijna nergens meer een verzekering kan afsluiten tegen een normale premie. Tenslotte komt u dan uit bij De Vereende. De Vereende is gespecialiseerd in verzekeringen voor mensen die nergens anders terecht kunnen voor het afsluiten van een verzekering. De premie bij De Vereende is erg hoog en de voorwaarden zijn erg ongunstig voor u.

Een verzekeraar laat een verzekerde regelmatig te snel en te lichtvaardig in het EVR van het CIS opnemen. Daar valt gelukkig wel wat tegen te doen. Zo moet er meer zijn dan een redelijk vermoeden van verzekeringsfraude. Er moet namelijk een gerechtvaardigde overtuiging bestaan van verzekeringsfraude en er moet ook voldoende bewijs van die verzekeringsfraude zijn. Die overtuiging en dat bewijs moeten er zijn op het moment van opname van uw persoonsgegevens in het EVR van het CIS. Zijn die er niet dan moeten uw gegevens verwijderd worden.  persoonsgegevens uit het EVR van het CIS.

Onderzoekskosten

Uw verzekeraar zal verder ook de gemaakte onderzoekskosten op u willen verhalen. Vaak is een extern onderzoeksbureau ingeschakeld dat het onderzoek heeft gedaan en contact met u heeft gehad. De kosten van dat bureau moet u dan betalen.

Strafaangifte bij de Politie

Een verzekeraar zou zelfs kunnen overgaan tot het doen van een strafaangifte wegens verzekeringsfraude of valsheid in geschrifte. Dat zal in de regel alleen  het geval zijn als het  fraudebedrag heel hoog is en er sprake kan zijn van georganiseerde misdaad en een criminele organisatie.

Melding AFM

Uw verzekeraar zou ook nog een melding kunnen doen bij de Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten. Een melding bij de AFM volgt wanneer er verzekeringsfraude is gepleegd door iemand die werkzaam is in de financiële sector. Dus bij een verzekeraar of een assurantietussenpersoon.

Juridische hulp nodig?

Een verzekeraar kan ver gaan. Maar een verzekeraar mag niet te snel uitgaan van verzekeringsfraude en registratie. De financiële gevolgen zijn immers erg groot. De verzekeraar moet goed onderzoek doen en nagaan of er inderdaad sprake is van bedrog of verzekeringsfraude. Het mag niet gaan om een kennelijke vergissing of een misverstand.

Wordt u verdacht van verzekeringsfraude en heeft uw verzekeraar u geregistreerd in het EVR van het CIS? Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in verzekeringsrecht en helpt u graag. Neem  contact op met ons kantoor, bel ons op het nummer 070 – 789 00 90 of mail ons via info@zwanadvocaten.nl

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl