Tuchtrecht advocatuur

Het doel van het tuchtrecht is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. In het civiele recht is de rechter lijdelijk. De partijen leggen daar de omvang van het geschil voor. Hoe zit dit met het tuchtrecht van de advocatuur? Kunnen de raad van discipline en het hof van discipline de klachten aanvullen of dienen deze nauwkeurig geformuleerd te worden door de klager?

De deken van de orde van advocaten
Een klacht wordt altijd eerst onderzocht door de deken van de orde van advocaten voordat deze bij de raad van discipline terecht komt. Onder leiding van de deken worden de standpunten van de partijen uitgewisseld. De deken probeert hierbij te bemiddelen in het geschil. Ook kan de deken helpen bij het op schrift stellen of verduidelijken van de klacht. Indien de partijen hierna nog niet tevreden zijn wordt de zaak doorgestuurd naar de raad van discipline. Partijen kunnen ook verzoeken om de klacht gelijk door te sturen naar de raad van discipline, maar de deken dient altijd wel eerst de klacht te onderzoeken.

De raad van discipline
Tijdens een zitting bij de raad van discipline kunnen partijen hun standpunten nog toelichten en de raad van discipline kan vragen stellen aan de partijen. Anders dan in het civiele recht is de raad van discipline niet gebonden aan de feiten die worden aangedragen door de partijen. De reden hiervoor is dat de tuchtrechter het algemeen belang van een goede beroepsuitoefening dient te beschermen. De raad van discipline kan een vooronderzoek opdragen en aan de hand hiervan eventueel de klacht ambtshalve aanvullen.

Ook het bewijsrecht is anders. De klager hoeft zijn klacht niet te bewijzen, maar slechts aannemelijk te maken door middel van bewijsmateriaal. De feiten en klachten dienen slechts als aanknopingspunt voor het onderzoek dat de raad van discipline verricht.

Het hof van discipline
Tegen beslissingen van de raad van discipline kan hoger beroep worden ingesteld bij het hof van discipline door de klager, de deken of de advocaat jegens wie de beslissing is genomen. Ook het hof kan de deken verzoeken nadere inlichtingen te verschaffen. Het hof van discipline onderzoekt op grondslag van de raad van discipline. Het hof kan ook oordelen over feiten waarvoor de raad geen maatregel heeft opgelegd of kan door de raad onbewezen geachte feiten onderzoeken.

Juridische hulp nodig?
Bent u zelf advocaat of heeft u een klacht over een beroepsbeoefenaar en wilt u deskundige bijstand? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact  met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl