Tips voor het treffen van een betalingsregeling

1 augustus 2016 – Iedere ondernemer krijgt er wel eens mee te maken: een debiteur die een betalingsregeling wil treffen. Het treffen van een betalingsregeling is niet wettelijk verplicht. Bent u toch bereid een betalingsregeling met uw debiteur te treffen? Hieronder staat een aantal tips waar u dan als ondernemer op moet letten.

De overeenkomst

In de overeenkomst dient u afspraken te maken over de hoogte van de vordering en op welke manier de debiteur de vordering zal voldoen. Dit betekent dat de betalingstermijnen worden opgenomen in de overeenkomst. Vergeet hierbij ook niet te vermelden wat de gevolgen zijn van niet-nakoming van de betalingsregeling. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat in dat geval de gehele vordering opeisbaar is.

Tips voor een betalingsregeling:

  • leg de betalingsregeling schriftelijk vast. Hierdoor is het duidelijk wat er is overeengekomen en sluit u discussie hierover uit;
  • neem in de overeenkomst op dat de betalingsregeling komt te vervallen als de debiteur deze niet nakomt. U kunt bijvoorbeeld vermelden dat bij niet tijdige en/of niet volledige betaling de betalingsregeling zonder verdere ingebrekestelling komt te vervallen, waarna het volledig openstaande bedrag ineens opeisbaar is;
  • neem duidelijke bedragen en duidelijke vervaldata op in de regeling. Vermijd termen als “maandelijks”. Het is duidelijker om de exacte betaaldata op te nemen.

Wordt de betalingsregeling niet nagekomen?

Een debiteur kan om verschillende redenen een betalingsregeling willen treffen. De vraag is dan ook wat de reden is dat de debiteur een betalingsregeling wenst. Is er bijvoorbeeld sprake van meerdere schuldeisers of misschien wel van een faillissementssituatie? Hierdoor komt het nog wel eens voor dat de debiteur de getroffen betalingsregeling niet nakomt. Dit kan veel frustratie met zich meebrengen. U kunt ons dan inschakelen om uw openstaande vordering te incasseren, zodat u zich bezig kunt houden met zaken waar u positieve energie uithaalt.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl