Onjuiste uitlatingen over u op social media of Google? Wat kunt u doen?

Stel iemand schrijft een beledigend stuk over u op Facebook of geeft een verzonnen slechte recensie over uw bedrijf op Google. Wat kunt u dan doen om dat artikel of die recensie verwijderd te krijgen?

Dit artikel volgt op ons vorige artikel over smaad en laster van afgelopen 7 augustus 2020. Wij krijgen veel vragen en reacties naar aanleiding hiervan. Lees hieronder nog verder wat u kunt doen!

Wat kunt u doen tegen een onrechtmatige uitlating?

Als u geconfronteerd wordt met een onrechtmatige uitlating, dan kan u met de hulp van Zwan Advocaten de volgende acties ondernemen:

  • degene die de uitlating heeft gedaan aansprakelijk stellen voor de schade die daarvan het gevolg is en een schadevergoeding eisen;
  • U kunt bovendien een rectificatie eisen van de onrechtmatige uitlating. Dit betekent dat de ‘uitlater’ op de plekken waar hij zijn uitlating(en) heeft geplaatst verklaart dat deze onterecht was/waren!
  • Eveneens kunt u de gehele verwijdering van de onrechtmatige uitlatingen vorderen.
  • Daarnaast kan Zwan Advocaten er voor zorgen dat degene die de uitlating heeft gedaan in de toekomst ook geen negatieve uitlatingen meer over u of uw bedrijf zal doen.

De schade die u en/of uw bedrijf door het artikel of de recensie heeft gekregen kan Zwan Advocaten voor u vergoed krijgen. De veroorzaker zal moeten betalen voor de door u geleden (bedrijfs)schade! Te denken valt bijvoorbeeld aan investeringen in uw website, maar ook schade door de schending van de eer en goede naam van u en/of uw bedrijf.

Zwan Advocaten kan voor u zeer snel optreden en een kort geding voor u opstarten. Zo kan het artikel / de recensie zo spoedig mogelijk worden verwijderd! U kunt met ons een afspraak maken om uw opties te bespreken.

Ook strafrechtelijk optreden?

Naast de civiele onrechtmatigheid en de acties die daarin kunnen worden ondernomen, kan er sprake zijn van een strafbaar feit. Hiervan kunt u dus aangifte doen! Hierbij gaat het dan overwegend om smaad, smaadschrift, of laster.

 Smaad, smaadschrift en laster: wat houdt het in?

Smaad is een uitlating waarmee geprobeerd wordt de eer of goede naam van een bedrijf of persoon aan te tasten. Hierbij gaat het om het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van te beschuldigen van zaken waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt. Dit zonder dat uit noodzakelijk verdediging wordt gehandeld. Of zonder dat kon worden aangenomen dat de uitgelaten feiten waar zijn en dat het algemeen belang vereiste dat de feiten openbaar werden gemaakt. Dat wil zeggen: ook de waarheid vertellen kan onder bepaalde omstandigheden strafbaar zijn!

  • U kunt dus ook optreden tegen een uiting die wel waar is, maar die u niet gepubliceerd wenst te hebben. Zwan Advocaten kan u helpen om te kijken of, en zo ja, hoe tegen deze uitlating kan worden opgetreden.

Is de uitlating niet waar, dan heeft u te maken met laster.

Als de uitlating schriftelijk gebeurt maakt de dader zich schuldig aan smaadschrift. Een publicatie op een website of een tekst op een forum valt ook onder de definitie van ‘schriftelijk’. Hiertegen kunt u dus optreden!

 Advocaat smaad en laster in Den Haag

Zwan Advocaten is een advocatenkantoor met ruime kennis over en jarenlange ervaring in zaken over onrechtmatige publicatie, smaad en laster, rectificatie en schadevergoeding. Indien nodig zal zij adequaat kunnen handelen en bijvoorbeeld een verbod op publicatie of rectificatie in kort geding kunnen eisen. Zwan Advocaten is sterk betrokken bij de zaken van zijn cliënten, werkt met korte lijnen en biedt scherpe tarieven.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl