Schriftelijke overeenkomst? Let op: ook wat niet op papier staat doet er toe!

Schriftelijke overeenkomst: het Haviltex-arrest, van belang wat partijen hebben afgesproken en van elkaar mochten verwachten!

Wanneer partijen een overeenkomst met elkaar sluiten wordt dit vaak vastgelegd in een contract/schriftelijke overeenkomst. Wanneer er vervolgens een geschil ontstaat wordt vaak naar de inhoud van het contract gekeken om het geschil op te lossen. Echter over de betekenis van de inhoud van het contract kan nog wel eens onenigheid ontstaan.

Haviltex-criterium

Om te bepalen welke uitleg u aan de inhoud van uw contract mag geven is het Haviltex arrest van groot belang. In dit arrest bepaalt de Hoge Raad hoe een overeenkomst moet worden uitgelegd. Het door de Hoge Raad geformuleerde criterium wordt het Haviltex-criterium genoemd.

Op basis van het Haviltex-criterium moet bij de uitleg van een overeenkomst worden gekeken naar de betekenis die partijen destijds – tijdens het sluiten van de overeenkomst – over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Er wordt dus niet slechts gekeken naar taalkundige uitleg van de tekst van de overeenkomst.

Om te bepalen wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten zijn de omstandigheden van het geval van belang. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

  • maatschappelijke kringen van partijen;
  • in welke hoedanigheid sluiten partijen de overeenkomst, als consument of als professionele partij;
  • hebben partijen juridische kennis;
  • zijn er juristen betrokken geweest bij het sluiten van de overeenkomst;
  • is er onderhandeld over (delen van) de inhoud van overeenkomst.

Heeft u een geschil met betrekking tot de betekenis van een overeenkomst en de hulp van een advocaat nodig?

Komt u er met de tegenpartij niet uit hoe uw overeenkomst moet worden uitgelegd? Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op om de (juridische) mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op 070 – 789 00 90 of info@zwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl