Schending mededelingsplicht toch recht op schadevergoeding?!

Onlangs heeft het Kifid een uitspraak gedaan over schending van de mededelingsplicht (2018-759). De uitspraak trekt de aandacht omdat de consument ondanks de schending van de mededelingsplicht alsnog de schade volledig vergoed krijgt.

Wat waren de feiten?

De consument heeft op 25 september 2011 een huisdierenverzekering bij Aegon aangevraagd voor haar hond, een Chihuahua (hierna: “de hond”). Voor het afsluiten van de verzekering heeft Aegon gebruik gemaakt van een aanvraagformulier waarin een aantal vragen zijn opgenomen (hierna: “de vragenlijst”). Eén van de vragen betrof de vraag of het huisdier op dit moment volledig gezond is. De consument heeft de vraag positief beantwoord. Op basis van de vragenlijst is de verzekering tot stand gekomen.

Op 6 april 2017 heeft consument een beroep op de verzekering gedaan voor behandelingskosten van de hond. Aegon heeft na het verzoek om vergoeding van de schade onder meer de patiëntenkaart van de hond opgevraagd. Kort samengevat blijkt volgens Aegon uit de patiëntenkaart dat de hond twee dagen vóór de aanvraag erg ziek zou zijn omdat hij al enige tijd niet wilde eten. De hond was daardoor ernstig verzwakt. Volgens Aegon betekende dit dat de hond ten tijde van de aanvraag niet gezond was. Wanneer Aegon dit had geweten, dan had zij volgens hem geen verzekering afgesloten, aldus een beroep op schending van de mededelingsplicht. Aegon weigert de schade te vergoeden en heeft de verzekering per direct beëindigd en de persoonsgegevens opgenomen in het Extern Incidentenregister. De consument stapt naar het Kifid om alsnog zijn schade vergoed te krijgen.

Wat is het oordeel van het Kifid?

Het Kifid oordeelt dat de mededelingsplicht is geschonden maar tegelijkertijd oordeelt zij ook dat Aegon met terugwerkende kracht de verzekering dient te herstellen en het bedrag dient te vergoeden.

Hoe is het Kifid tot dit oordeel gekomen?

Aegon heeft zich op basis van de patiëntenkaart op het standpunt gesteld dat de hond bij aanvraag van de verzekering niet volledig gezond was. De consument heeft aangevoerd dat de hond ten tijde van de aanvraag wel gezond was. De hond was zwak omdat ze niet at en dronk maar is na dwangvoeding snel weer opgeknapt en daarna niet meer ziek geweest. Volgens het Kifid was de hond gelet op de toestand van de hond ten tijde van de aanvraag van de verzekering niet volledig gezond. De consument heeft aldus de mededelingsplicht bij de aanvraag van de verzekering geschonden. In beginsel betekent dit dat de consument de schade niet vergoed krijgt.

Hoe is het Kifid tot het oordeel gekomen dat de schade alsnog moet worden vergoed?

Voor de vraag of een verzekerde de mededelingsplicht heeft geschonden, geldt de maatstaf van het acceptatiebeleid van een redelijk handelend verzekeraar. In sommige gevallen geldt de maatstaf van het individuele beleid van de verzekeraar maar dit kan alleen wanneer de verzekeringnemer daarvan op de hoogte was of behoorde te zijn. Aegon heeft aangevoerd dat zij de verzekering niet zou hebben geaccepteerd, maar heeft daarbij niet aangegeven dat dit in overeenstemming is met het beleid van de redelijk handelend verzekeraar. Ook heeft Aegon niet aannemelijk gemaakt dat de consument op de hoogte is van het individuele acceptatiebeleid van Aegon. Om deze redenen kan Aegon volgens het Kifid zich er niet op beroepen dat de verzekeringsaanvraag niet zou zijn geaccepteerd. Hoewel de consument de mededelingsplicht heeft geschonden, moet Aegon alsnog de schade aan de consument vergoeden. Deze uitspraak leert dat in sommige gevallen ondanks schending van de mededelingsplicht toch recht op vergoeding van de schade kan bestaan.

Meer weten?

De advocaten van Van der Zwan Advocaten kunnen u van advies voorzien of de verzekeraar in uw geval terecht een beroep heeft gedaan op schending van de mededelingsplicht en om die reden weigert de schade te vergoeden. Neem contact op met Van der Zwan Advocaten via nummer 070-7890090 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, winkelketens en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl