Schadefonds Geweldsmisdrijven

Slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven kunnen zowel materiële schade (zoals kapotte kleding of een kapotte fiets) als letselschade (zoals botbreuken en trauma’s) ondervinden. Zeker gelet op de hoge medische kosten kan de schade van slachtoffers van geweldsmisdrijven flink oplopen.

Hoewel veel slachtoffers deze schade uiteraard vergoed willen zien, staat hun hoofd er vaak niet naar om de door hen geleden letselschade op de dader te verhalen. Voor dergelijke slachtoffers is het Schadefonds Geweldsmisdrijven in het leven geroepen.

Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Uiteraard is de dader in beginsel verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade die het slachtoffer als gevolg van zijn handeling lijdt. Wanneer het vergoeden van de schade echter onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat de dader niet vermogend genoeg is om de schade te vergoeden of omdat de dader niet gepakt is, wordt (een deel van) de schade van dergelijke slachtoffers op een andere manier vergoed, namelijk via het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven biedt slachtoffers van geweldsmisdrijven met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Op deze manier krijgt het slachtoffer van een ernstig geweldsmisdrijf (een deel van) zijn schade (op een vrij eenvoudige en snelle manier) gecompenseerd. Het doel van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is erkenning van het onrecht dat dergelijke slachtoffers is aangedaan. Om voor een financiële compensatie in aanmerking te komen, dient aan bepaalde voorwaarden te zijn voldaan.

Hieronder wordt een aantal voorwaarden opgesomd:

  • U bent slachtoffer;
  • Het geweldsmisdrijf is opzettelijk gepleegd;
  • Het misdrijf is in Nederland gepleegd;
  • U heeft hierbij ernstig letsel opgelopen;
  • U heeft geen ‘eigen schuld’;
  • De schade wordt niet op een andere manier vergoed.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven keert uit aan slachtoffers van verschillende geweldsmisdrijven die ernstig psychisch en/of lichamelijk letsel hebben als gevolg van het voorval. Gedacht kan worden aan slachtoffers van een overval, een straatroof, diefstal met geweld, een bedreiging met een wapen, een zedendelict, mishandeling of bijvoorbeeld aan een slachtoffer van huiselijk geweld. De financiële compensatie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan variëren van € 1.000,- tot een maximumbedrag van € 35.000,-.

Hoe werkt het?

Wanneer u slachtoffer bent van een ernstig geweldsmisdrijf dient u de aanvraag binnen tien jaar na de gebeurtenis in te dienen. Een slachtoffer van een geweldsmisdrijf kan de aanvraag tot vergoeding van de schade direct indienen en hoeft dus niet te wachten totdat de dader (al dan niet) tot uitkering overgaat. Wanneer het Schadefonds heeft uitgekeerd en het slachtoffer vervolgens ook op een andere manier wordt vergoed, moet het slachtoffer (logischerwijs) het Schadefonds terugbetalen.

­­­­Vergoeding voor een nabestaande

Ook nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven zijn slachtoffer en kunnen voor deze financiële vergoeding in aanmerking komen. Wanneer bijvoorbeeld uw partner of uw kind komt te overlijden als gevolg van een ernstig geweldsmisdrijf, heeft u recht op een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Voor de nabestaanden wordt een vast bedrag van € 5.000,- uitgekeerd. Daarnaast kunnen nabestaanden in aanmerking komen voor een extra financiële tegemoetkoming voor onder meer uitvaartkosten en voor schade die zij leiden als gevolg van het wegvallen van de inkomsten van de overledene. Uiteraard dient dit wel met behulp van bankafschriften, loonstroken en verzekeringsspecificaties te worden bewezen.

Juridische hulp nodig

Bent u slachtoffer van een geweldsmisdrijf en heeft u (juridische) hulp nodig bij het verhalen van uw psychische en/of fysieke letselschade? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten voor een juridisch intakegesprek. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht en in het verhalen van schade en kunnen u dan ook bijstaan om uw letselschade vergoed te zien. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl