Wat te doen als contract niet wordt nagekomen?

U heeft een overeenkomst gesloten maar uw contractspartij komt de afspraken niet na. Bijvoorbeeld:

  • uw auto is verkocht en geleverd, maar de wederpartij betaalt niet;
  • uw aannemer heeft niet volgens afspraak verbouwt en uw aanbouw stort in;
  • u bent ondernemer en een levering is verlaat, waardoor u schade lijdt;

Wanprestatie

Wanneer u een overeenkomst heeft met een andere partij en deze zijn verplichtingen niet nakomt is er sprake van wanprestatie, ofwel contractbreuk. Zowel het in zijn geheel niet nakomen van verplichtingen of het deels niet nakomen van zijn verplichtingen, vallen onder wanprestatie. Wat kunt u doen als benadeelde partij ?

Als gevolg van de wanprestatie heeft u een aantal juridische mogelijkheden:

  • het vorderen van nakoming van de overeenkomst, de andere partij moet dan alsnog presteren;
  • opschorting (het niet-verrichten) van uw eigen (betalings)verplichtingen;
  • ontbinding van de overeenkomst;
  • schadevergoeding eisen.

Wanneer toegestaan?

In verreweg de meeste gevallen levert wanprestatie de hierboven aangehaalde mogelijkheden van opschorting, ontbinding en schadevergoeding op. Er zijn echter gevallen waarin een uitzondering wordt gemaakt:

  • overmacht (de wederpartij draagt geen schuld voor het niet nakomen van de overeenkomst)
  • omstandigheden die niet bij het sluiten van de overeenkomst voorzien zijn of hadden kunnen worden
  • situaties waarin de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat bijvoorbeeld ontbinding/schadevergoeding niet mogelijk is.

Uiteraard kunnen ook andere situaties ervoor zorgen dat een contract niet meer nageleefd hoeft te worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het contract vernietigd of nietig blijkt te zijn.

Wat kan Zwan Advocaten voor u betekenen?

Ons kantoor kan u informeren over uw juridische positie en daarnaast de wederpartij aanschrijven. Indien nodig kunnen wij ook een gerechtelijke procedure opstarten teneinde de wederpartij te dwingen tot nakoming.

Neem direct contact met ons op!

Heeft u te maken met een wederpartij die niet, dan wel gedeeltelijk, nakomt en vraagt u zich af welke handelingen u kunt verrichten, neem dan (vrijblijvend) contact op met ons advocatenkantoor. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl