Schade verhalen bij botsing tegen een boom

Wanneer u schade lijdt als gevolg van een verkeersongeval, wilt u natuurlijk dat zowel de materiële schade als uw letselschade wordt vergoed. Maar kunt u uw schade op een ander verhalen wanneer er sprake is van een eenzijdig verkeersongeval en er geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken zijn geraakt? En wat als u een botsing veroorzaakt door een gebrekkig wegdek?

Eenzijdig verkeersongeval

Met een eenzijdig verkeersongeval worden ongevallen bedoeld waarbij één verkeersdeelnemer betrokken is. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer een automobilist tegen een vangrail of een boom botst. Wanneer uw auto tegen een boom tot stilstand komt, is uw auto waarschijnlijk beschadigd. Daarnaast kunt u letselschade (zoals botbreuken, kneuzingen en een Whiplash) ondervinden na een dergelijk ongeval. Met name letselschade kan, zeker gelet op het eventuele verlies aan arbeidsvermogen, flink oplopen. Uiteraard wilt u dat deze schade (door een ander) wordt vergoed. Maar wie kunt u aansprakelijk houden bij een verkeersongeval waarbij geen andere weggebruikers betrokken zijn en kunt u uzelf tegen bepaalde schade als gevolg van een verkeersongeval verzekeren?

Verzekering

Met een WAM-verzekering wordt een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor Motorrijtuigen (ook wel de WA-verzekering) bedoeld. Deze verzekering is wettelijk verplicht en zorgt voor dekking van de schade die u met uw motorvoertuig bij een ander veroorzaakt. Helaas dekt deze verzekering niet de schade  die u zelf veroorzaakt aan uw eigen motorvoertuig en dekt een WAM-verzekering dus niet de schade die u lijdt als gevolg van een eenzijdig verkeersongeval. Wanneer u daarentegen ‘allrisk’ verzekerd bent, kunt u de schade die u zelf aan uw auto heeft veroorzaakt vergoed krijgen. Het is dan ook raadzaam om een all-risk autoverzekering af te sluiten. Er bestaat ook een zogenaamde schadeverzekering voor inzittenden (ofwel een SVI-verzekering). Wanneer u een verkeersongeval heeft gehad, dekt deze verzekering de schade van de bestuurder en/of de passagiers.

Het komt met enige regelmaat voor dat uw verzekeraar niet tot uitkering overgaat , terwijl deze volgens de polisvoorwaarden wel dient uit te keren. Ook ontstaan er vaak geschillen over de hoogte van de uitkering. Het is daarom raadzaam om, mocht sprake zijn van een geschil met uw verzekeraar een advocaat in de arm te nemen om alsnog uw schade vergoed te zien.

Als passagier betrokken geraakt bij een verkeersongeval?

Wanneer u als passagier (oftewel als inzittende van een auto) betrokken bent geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval, heeft u op grond van het onderstaande kans om uw letselschade vergoed te krijgen:

  • Wanneer de bestuurder van de auto een WAM-verzekering heeft afgesloten;
  • Wanneer de bestuurder van de auto een ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI-verzekering) heeft afgesloten;
  • Wanneer de bestuurder van de auto een schadeverzekering voor inzittenden (SVI-verzekering) heeft afgesloten.

Het kan zijn dat, ondanks het feit dat de bestuurder die het verkeersongeluk veroorzaakte een verzekering voor inzittenden heeft afgesloten, een passagier niet zijn volledige schade vergoed krijgt. Dit heeft te maken met het percentage van ‘eigen schuld’ van de passagier. Wanneer de passagier bijvoorbeeld geen gordel aan had of wanneer deze bij een bestuurder in de auto is gaan zitten waarvan hij weet dat deze gedronken heeft, kan hem ‘eigen schuld’ worden toegerekend en zal niet de volledige schade worden uitgekeerd.

Wie is aansprakelijk voor een eenzijdig ongeval tijdens werktijd?

Wanneer u tijdens werktijd een eenzijdig ongeval veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat u in slaap bent gevallen en vervolgens tegen een boom of vangrail aanbotst, kan het zijn dat uw werkgever de door u geleden schade moet vergoeden. Dit noemt men in juridische termen de werkgeversaansprakelijkheid. Een werkgever dient zich goed te verzekeren voor ongevallen op het werk. Ook hierbij kan de mate van eigen schuld (althans, de mate van bewuste roekeloosheid), een rol spelen.

Gemeente aansprakelijk stellen wegens een gebrekkige weg?

Het kan natuurlijk ook zijn dat u in een kuil of over een afgebroken tak rijdt en u vervolgens tegen een boom tot stilstand komt. Ook in dit geval is sprake van een eenzijdig auto-ongeluk, aangezien er, ook nu, geen andere weggebruikers bij betrokken zijn. U kunt in dat geval wel de gemeente aansprakelijk stellen voor het niet goed onderhouden van de openbare weg. U kunt de door u geleden schade op de gemeente verhalen wanneer (kort gezegd) de schade is geleden op een openbare verharde weg die door de gemeente slechter is onderhouden dan u had mogen verwachten. Tevens moet het gaan om een ‘gevaarzettend gebrek’, dus moet het gat in de weg ook daadwerkelijk een gevaar voor automobilisten zijn. Verder moet de gemeente ook op de hoogte zijn van het bestaan van het gebrek. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan zal de gemeente uw schade (in beginsel) moeten vergoeden.

Meerdere auto’s bij een ongeluk betrokken?

Wanneer er meerdere automobilisten betrokken zijn bij een ongeval (en dus niet meer gesproken kan worden van een eenzijdig verkeersongeval) is de vraag relevant wie het verkeersongeval veroorzaakte en wie derhalve aansprakelijk gehouden kan worden voor de geleden schade. Wanneer een automobilist met zijn smartphone bezig was, waardoor er een kop-staartbotsing ontstaat, zal deze achteropkomende automobilist de schade moeten vergoeden. Wanneer een automobilist een fietser aanrijdt die op zijn smartphone zit, is de vergoeding van de geleden schade anders geregeld. Omdat fietsers en voetgangers zwakkere verkeersdeelnemers zijn, worden deze weggebruikers door de wet beschermd en zal de automobilist (ondanks dat het niet zijn schuld was) de schade die de fietser lijdt moeten vergoeden.

Juridische hulp nodig?

Heeft u onlangs een verkeersongeval veroorzaakt of bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval en wordt uw schade niet door de verzekeraar vergoed? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten voor een gratis juridisch intake gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl