Schade door een gebrekkig product?

Iedereen sluit, vaak onbewust, geregeld een koopovereenkomst . Is het niet omdat u een nieuwe stofzuiger of een nieuwe wasmachine nodig heeft, dan is het wel omdat uw televisie of bank vervangen moet worden. Het is echter vervelend wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe fiets koopt en deze fiets gebreken vertoont of wanneer deze nieuwe fiets niet tijdig wordt geleverd. Maar hoe kunt u schadeloos worden gesteld en wat zijn uw rechten jegens de verkoper? Kunt u de koopovereenkomst direct ontbinden en uw geld terugvorderen?

Rechten en plichten bij een consumentenkoop

Er wordt van een consumentenkoop gesproken wanneer sprake is van:

  • De koop van een roerende zaak (zoals een auto of een fiets);
  • Waarbij de koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • Waarbij de verkoper wél handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Wanneer tussen de consument en een bedrijf een koopovereenkomst tot stand is gekomen (ofwel een consumentenkoop), hebben partijen over en weer verplichtingen. Zo zal de consument de prijs moeten betalen die tussen hem en de verkoper is afgesproken en dient de verkoper een deugdelijk product aan de consument te leveren. Bij een consumentenkoop biedt de wet extra bescherming aan de consument, aangezien een consument (in beginsel) niet tegen een (groot) bedrijf is opgewassen. Uit deze bescherming vloeit voort dat wanneer de consument een product koopt en dit product binnen zes maanden na aankoop gebreken vertoont, verondersteld wordt dat deze gebreken reeds bij aankoop aanwezig waren. Het is in dat geval aan de verkoper om te bewijzen dat dat niet zo is.

Ontbinding van de koopovereenkomst

Wanneer het door u gekochte product gebreken vertoont en herstel blijvend onmogelijk is, kan de koopovereenkomst direct worden ontbonden. Herstel is blijvend onmogelijk wanneer een bruidstaart bijvoorbeeld een dag na de bruiloft wordt geleverd. Een consument heeft niets meer aan een bruidstaart, daar de bruiloft al is geweest. De verkoper kan zijn fout in dat geval dan ook niet meer herstellen, waardoor de koopovereenkomst direct ontbonden kan worden.

Wanneer herstel tijdelijk of niet-blijvend onmogelijk is, moet u, alvorens u tot ontbinding overgaat, de verkoper confronteren met het gebrekkige of te laat geleverde product. Herstel is niet-blijvend onmogelijk wanneer u bijvoorbeeld een stofzuiger heeft gekocht, maar de stofzuigerslang is niet meegeleverd. U dient in dat geval de verkoper te confronteren met het feit dat er geen slang meegeleverd is en dat de verkoper zorg dient te dragen voor een deugdelijke (na)levering daarvan. Een ander voorbeeld waarbij herstel niet-blijvend onmogelijk is, is wanneer u een wasmachine geleverd krijgt die vervolgens niet blijkt te werken. In dat geval dient u de verkoper een (redelijke) termijn te stellen waarbinnen hij de wasmachine dient te repareren dan wel dient te vervangen. Wanneer de verkoper niet (tijdig) tot vervanging of herstel van het product overgaat of wanneer u het product een aantal keer heeft laten repareren en het product nog steeds niet voldoet, kunt u tot ontbinding van de koopovereenkomst overgaan.

U dient de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. U kunt derhalve het best een brief of email sturen naar de verkoper waarin u aangeeft waarom u tot ontbinding wilt overgaan en waarom u de koop ongedaan wenst te maken. Het gevolg van een ontbinding is dat u het (gebrekkige) product aan de verkoper dient terug te geven en dat de verkoper verplicht wordt het door u betaalde aankoopbedrag te retourneren.

Het ontbinden van een koopovereenkomst kan (in beginsel) buiten de rechter om. Wanneer een verkoper echter niet bereid is om het gebrekkige product te herstellen dan wel met een gepaste oplossing te komen, zal de verkoper vaak niet vrijwillig meewerken om de koopovereenkomst te ontbinden. Hierdoor blijkt een gang naar de rechter in veel gevallen toch onvermijdelijk.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen omtrent het ontbinden van een koopovereenkomst of komt u er samen met de verkoper niet uit en wilt u door een van onze advocaten worden bijgestaan in een juridische ontbindingsprocedure? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl