Schade aan woning

Indien u schade heeft aan uw woning is het goed om te weten wat u wel en niet kunt doen. Het is mogelijk dat de schade aan uw woning onder verschillende categorieën schade valt.  In veel gevallen dient u niet direct een aanvang te nemen met het herstellen van de schade omdat dit gevolgen kan hebben voor de vergoeding van geleden schade door uw verzekeraar.

Soorten schade

Ten aanzien van uw woning kunnen zich de volgende schadeposten voordoen.

 • Inbraakschade
 • brandschade
 • waterschade
 • overige schade

Inbraakschade

Als gevolg van een inbraak is het (goed) mogelijk dat u schade heeft aan uw woning, dan wel de inboedel. Indien in uw woning is ingebroken dient ten eerste de politie te worden ingeschakeld. De politie dient het onderzoek te verrichten. U dient vervolgens een verklaring af te leggen over datgene wat is beschadigd en gestolen. Het rapport van zowel de eerste aangifte als een (eventueel) aanvullende aangifte dient u van de politie te ontvangen. Samen met het schadeformulier dient u deze aangifte(n) mee te sturen naar uw verzekeraar.  De hier aangehaalde stappen zijn van belang voor het volledig vergoed krijgen van de schade als gevolg van de inbraak.

Brandschade

Heeft u brandschade dan dient u uw spullen niet te snel weg te gooien en dient u te wachten met het herstellen van de schade. De schade-expert van uw verzekeraar moet de spullen (nog) bekijken om een goed oordeel te kunnen vormen. Dit is van belang voor de vaststelling van de totaalschade en (dus) het volledig vergoed krijgen van de schade door uw verzekeraar.

Waterschade

Heeft u waterschade dan kunt u het beste eerst alles laten drogen (de schade valt achteraf vaak mee). Indien u nog schade heeft na afloop van het drogen, dan dient u contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Net als bij brandschade dient u tevens bij waterschade uw spullen niet meteen weg te gooien, te repareren of herstellen. Een analyse van de expert is van belang voor het vaststellen van de vergoeding.

Overige schade

Tevens kan sprake zijn van schade in/aan uw woning in de navolgende situaties:

 • schade door een aanrijding
 • schade door het omvallen van een boom
 • schade als gevolg van een storing of stroomuitval
 • schade door (nalatig) handelen van de aannemer bij de (uit)bouw van de woning
 • schade door (nalatig) handelen van een schildersbedrijf
 • schade door trillingen door het, in de nabijheid van de woning, passerend verkeer
 • schade die is veroorzaakt door vorst waarbij de verhuurder niet heeft gereageerd op uw melding aangaande een storing aan uw CV-installatie etc.

Slot

Uit het voorafgaande blijkt dat sprake kan zijn van vele verschillende schadeposten aangaande uw woning. Helaas kunnen allerlei problemen ontstaan bij het verhalen van uw schade. Ons kantoor kan u hierbij helpen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat uw verzekeraar – op grond van het onderzoek en het rapport – twijfelt over uw verhaal en om die reden weigert tot uitkering over te gaan. Loopt u tegen problemen aan? U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

 

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl