Relatie uit: wie mag er in de woning blijven?

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent of een samenlevingsovereenkomst hebt opgesteld, dan moeten bij einde van het huwelijk of de relatie de goederen (= gemeenschap) verdeeld worden. Voor wat betreft de roerende goederen zal dat vaak niet zo’n heel groot probleem opleveren. Die worden eerlijk verdeeld. Maar bij onroerend goed, de gemeenschappelijke woning, is dat vaak wel anders.

Meestal wil een van de twee partners in de woning blijven wonen. Maar dan moet de andere partner wel uitgekocht worden. En dat levert vaak problemen op.

Hypotheekschuld: hoofdelijkheid!

Bijna altijd is bij de aankoop van de woning een hypotheeklening bij de bank afgesloten waarvoor beide partners zich hoofdelijk aansprakelijk hebben gesteld. Dat betekent dat de bank ieder van hen kan aanspreken voor de hypotheekschuld. Vaak is aan de hypotheeklening ook een levensverzekering ten behoeve van de bank gekoppeld. Als een van de partners overlijdt, dan wordt de uitkering uit  levensverzekering aangewend om de hypotheekschuld (gedeeltelijk) af te lossen zodat de overblijvende partner in de woning kan blijven wonen.

Dus bij het eindigen van de relatie zal de bank ook alleen maar bereid zijn om een van de partners van zijn hoofdelijkheid, zijn/haar financiële verplichtingen,  te bevrijden als de andere partner voldoende financiële zekerheid biedt. En daar loopt het vaak spaak.

Partner blijft in de woning achter en betaalt alle lasten

Soms wordt er dan voor gekozen dat een van de twee partners toch in de woning blijft wonen en alle lasten blijft voldoen. De andere partner vertrekt en hoeft dan niet meer bij te dragen aan de woonlasten. Maar deze partner loopt dan wel het risico dat als de hypotheekpenningen niet tijdig worden voldaan, de bank alsnog bij hem/haar aanklopt. Verder zal er in de toekomst een discussie ontstaan als de woning ooit toch verkocht gaat worden en de woning inmiddels flink meer waard is geworden. Aan wie komt die vermogenstoename van de woning dan toe? Aan de partner die in de woning is blijven wonen of aan beiden voor de helft? Of moet er verrekend worden?

Gedwongen verkoop van woning bij echtscheiding/einde relatie

Willen partijen definitief van elkaar af en alle banden verbreken, dan moet de woning verkocht worden. De opbrengst wordt dan verdeeld.  Beide partners zijn verplicht om aan de verkoop mee te werken. Als een van de partners weigert, kan de andere partner zich via een advocaat tot de rechtbank wenden met het verzoek om hem/haar te machtigen om de woning te verkopen. Dat heet vervangende machtiging. Belangrijk is dan wel dat er niet alleen wordt gevorderd dat de andere partner medewerking aan de verkoop verleent, dus bezichtigingen toelaat, de koopovereenkomst tekent etc., maar ook en vooral dat de andere partner daadwerkelijk meewerkt aan het verkopen en leveren van de woning. zo nodig treedt dan het vonnis van de rechtbank in de plaats van de toestemming van de onwelwillende partner.

Advocaat nodig bij verdeling en verkoop gezamenlijk woning?

Heeft u te maken met een gedwongen verkoop van de gezamenlijke woning of de verdeling van de gemeenschap en komt u er samen niet uit? Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op om de (juridische) mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op 070 – 789 00 90 of info@zwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl