Rechtsbijstand tijdens een zitting

Heeft u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen bij de rechtbank of het gerechtshof of een oproeping voor een officierszitting? U doet er verstandig aan om u ter terechtzitting bij te laten staan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal voor u het strafdossier opvragen en met u bespreken. Op die manier kunt u samen met uw advocaat een weloverwogen tactiek bepalen en een goede verdedigingsstrategie kiezen. Mogelijk is het verstandig om getuigen of deskundigen te laten horen.

Welke rechter?

U kunt in eerste aanleg worden gedagvaard om te verschijnen bij de kantonrechter, de politierechter, of de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Bij de kantonrechter worden met name overtredingen behandeld. Het gaat om de eenvoudige, minder ernstige feiten. Bij de politierechter worden de zwaardere feiten, voornamelijk misdrijven, behandeld. De politierechter is slechts bevoegd om een gevangenisstraf op te leggen tot 12 maanden.Bij de meervoudige kamer worden tot slot de zwaardere strafzaken behandeld.

Wilt u zich laten bijstaan door ons kantoor? Bel: 070 – 789 0090 en wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend intakegesprek.

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl