Problemen bij mijn verbouwing: kan ik mijn aannemer aansprakelijk stellen?

De bouw in Nederland is in volle gang. Het gebeurt echter regelmatig dat mensen te maken krijgen met gebreken aan een woning of een bedrijfspand: zo kan het gebeuren dat u ondanks dat u veel onderzoek heeft gedaan naar een geschikte aannemer er tóch iets mis gaat. Door een fout van de aannemer is er bijvoorbeeld een lekkage ontstaan of de verbouwing is niet correct uitgevoerd. Door deze fout lijdt u schade! Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid van de aannemer?

Verplichtingen van de aannemer

Een aannemer kan aansprakelijk zijn voor de schade die door een gebrek of bouwfout is ontstaan. Een aannemer is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van een bouwproject en dus aansprakelijk voor fouten die tijdens het ontwerp of de uitvoeringsfase zijn ontstaan. Daarbij heeft hij ook een waarschuwingsplicht (art. 7:754 BW). Deze houdt in dat een aannemer verplicht is om u als opdrachtgever te waarschuwen over onjuistheden in de opdracht, voor zover hij daarmee bekend is.

De aannemer dient ook het onroerende goed op de afgesproken datum af te leveren. In de overeenkomst tussen de aannemer en de opdrachtgever staat een artikel wat er gebeurt als de aannemer te laat is. Vaak bestaat er een boete per dag dat de aannemer te laat is. Uiteraard geldt wel dat wanneer een aannemer te laat is door oorzaken die buiten zijn macht, zoals onwerkbaar weer of te laat aangevraagde vergunningen, deze niet voor zijn rekening komen.

Aansprakelijkheid na oplevering?

Het moment van de oplevering van het bouwwerk is ontzettend belangrijk. Als opdrachtgever heb je namelijk ook een onderzoeksplicht!

Het gevolg hiervan is dat de aannemer niet meer aansprakelijk is voor een gebrek of fout wanneer u deze redelijkerwijs had moeten ontdekken ten tijde van de oplevering (art. 7:758 lid 3 BW)!

Na de oplevering van het bouwwerk ligt de aansprakelijkheid bij u als opdrachtgever (art. 7:758 lid 2 BW) en kunt u uw schade niet meer verhalen op de aannemer. Let dus heel goed op voordat u een handtekening zet onder een proces-verbaal van oplevering!

In sommige gevallen kan een aannemer toch aansprakelijk zijn. Bij deze gevallen gaat het om constructiefouten die een opdrachtgever niet kon ontdekken omdat hij bijvoorbeeld niet genoeg bouwkundige kennis heeft. Het moet hierbij gaan om verborgen gebreken. Hoe lang een aannemer aansprakelijk is voor dit soort fouten, hangt af van de overeenkomst  –  en de algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn –  die tussen de partijen is gesloten. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken begint op de dag waarop de oplevering is aanvaard (art. 7:761 BW). Beter is het uiteraard om deze discussies voor te zijn.

Advocaat aannemersaansprakelijkheid in Den Haag

Heeft u fouten ontdekt of schade geleden door fouten van een aannemer? Zwan Advocaten staat u graag bij. Zwan Advocaten heeft geruime kennis en zeer veel ervaring in aannemersgeschillen en heeft daartoe zowel opdrachtgevers als aannemers bijgestaan.

Neem gerust contact op met ons kantoor op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Ook interessant!

Van der Zwan is specialist in sport en sportrecht en met name voetbal. Richard van der Zwan is de voetbaladvocaat, zie www.voetbaladvocaat.nl

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl