Praktische tips aangaan nieuwe arbeidsovereenkomst

Aangaan overeenkomst 

U wilt als ondernemer een nieuwe werknemer in dienst nemen. De kans is dan groot dat u te maken krijgt met de Wet Werk en zekerheid. Aangezien voorkomen beter is dan genezen, treft u hieronder enkele tips waar u bij het aangaan van het contract op moet letten. 

Maximale duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Hoewel de werkgever beoogde om de arbeidsmarkt flexibeler te maken en werknemers meer kansen te geven, zijn er maatregelen die juist het tegenovergestelde bereiken. Zo wordt de maximale duur van tijdelijke arbeidsovereenkomsten teruggeschroefd naar 2 jaar. Dit gebod is natuurlijk op verschillende manieren te omzeilen. De inmiddels bekende truc om een werknemer tussen 2 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 3 maanden uit dient te laten treden en daarna weer aan te nemen, is er één van. Let hierbij op dat de periode tussen de arbeidsovereenkomsten is verlengd van 3 naar 6 maanden.

Geen proeftijd bij een arbeidsovereenkomst tot 6 maanden

Eén van de veranderingen in het arbeidsrecht is dat er bij een arbeidsovereenkomst die maximaal 6 maanden duurt geen proeftijd overeen mag worden gekomen. Dit lijkt nadelig voor u als ondernemer. Immers, u kunt niet langer contracten voor de duur van 6 maanden met een proeftijd aanbieden. Hier is echter een praktische oplossing voor. Niets staat er namelijk aan in de weg om uw toekomstig werknemer een contract aan te bieden voor de duur van 6 maanden en 1 dag.

Geen concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Om de arbeidsmarkt flexibeler te maken en werknemers meer kans op een nieuwe baan, verbiedt de werkgever het om vanaf 1 januari 2015 een concurrentiebeding op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De enige uitzondering daarop is dat de werkgever een “zwaarwegend bedrijfsbelang” heeft. Het zwaarwegend bedrijfsbelang moet wel voldoende gewicht hebben. Gedacht kan worden aan de situatie dat een werkgever in een markt met slechts enkele concurrenten veel investeert in de specialisatie van een werknemer op een gebied dat de concurrentie niet heeft.

Aanzegtermijn voor opzegging of verlenging bij contracten van 6 maanden of langer

Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, moet u als werkgever de werknemer “aanzeggen” of u deze wilt verlengen of dat u wilt dat het dienstverband na het contract eindigt. Een werkgever die nalaat dit te vermelden, kan – indien de werknemer daar binnen 2 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst een beroep op doet – een boete krijgen.

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, letselschade en procesrecht.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Dr. Lelykade 12 B
2583 CM Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@vanderzwanadvocaten.nl