Plotseling erfgenaam. Wat nu?

Het kan voorkomen dat een dierbare van u komt te overlijden en u tot de erfgenamen behoort. Een erfenis is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat en wordt ook wel een nalatenschap genoemd. Als u tot de erfgenamen van iemand zijn nalatenschap behoort dan wilt u natuurlijk graag weten wat uw opties zijn.

Welke opties heeft een erfgenaam?

Als erfgenaam kunt u een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. U geeft aan of u een nalatenschap accepteert of dat u er niets mee van doen wil hebben. Mocht u een nalatenschap willen aanvaarden dan is het belangrijk om te weten dat u dit op twee manieren kunt doen. Zo kunt u een nalatenschap zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. De wijze waarop u een nalatenschap aanvaard is van belang voor de gevolgen die daaraan verbonden zijn.

Wat is een zuivere aanvaarding van een nalatenschap?

Als u een nalatenschap zuiver aanvaard dan krijgt u niet alleen alle rechten met betrekking tot de nalatenschap, maar ook alle plichten. De erflater wordt dan door u opgevolgd onder algemene titel, waardoor eventuele schulden ook op uw eigen vermogen kunnen worden verhaald.  Als u een erfenis dus zuiver heeft aanvaard en de schulden zijn groter dan het vermogen van de overleden persoon (een negatieve nalatenschap) dan bent u ook aansprakelijk voor alle schulden.

Hoe kan ik een erfenis zuiver aanvaarden?

De aanvaarding kunt u kenbaar maken bij de rechtbank via een verklaring. U legt dan een verklaring bij de griffie van de rechtbank af. Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap is echter alleen mogelijk indien u 18 jaar of ouder bent. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt kunt u een nalatenschap alleen verwerpen of beneficiair aanvaarden.

Daarnaast kan ook uit uw gedrag worden afgeleid of u een nalatenschap zuiver aanvaard. Zo gaat de wet er van uit dat als u spullen van de overleden persoon toe-eigent, u de erfenis zuiver heeft aanvaard. Daarnaast wordt er van uit gegaan dat u een nalatenschap zuiver heeft aanvaard als u zich als erfgenaam ‘gedraagt’. Hier is bijvoorbeeld sprake van als u met geld uit de nalatenschap betaalt.

Sinds 1 september 2016 biedt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden echter meer bescherming aan erfgenamen. Uw privévermogen wordt dankzij deze wet beter beschermd indien u te maken krijgt met onverwachte schulden uit een erfenis.

Wat is een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap?

Bij een beneficiaire aanvaarding aanvaard u slechts plichten voor zover daar rechten tegenover staan. U erft dan geen negatieve nalatenschap. Bij een beneficiaire aanvaarding bent u verplicht om de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels af te wikkelen. Dit wordt het ‘vereffenen van een nalatenschap’ genoemd. De rechtbank kan een vereffenaar benoemen, maar de erfgenamen kunnen ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de vereffening.

Als u een nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden dan dient u een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank.

Wat betekent een verwerping van een nalatenschap?

Tenslotte bestaat er de mogelijkheid om een erfenis te verwerpen. U doet dan afstand van een nalatenschap. Als u er voor kiest om een erfenis te verwerpen bent u verplicht om dit kenbaar te maken door een verklaring  af te leggen bij de rechtbank.

Juridische hulp nodig?

Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het erfrecht. Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl