Ouderschapsplan

Wanneer de relatie of huwelijk tussen partijen door omstandigheden eindigt zijn er over het algemeen een hoop zaken die geregeld moeten worden. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Wanneer mensen getrouwd zijn geweest zal er automatisch door de advocaat een ouderschapsplan worden opgesteld. Dit omdat de rechter een ouderschapsplan als voorwaarde stelt om de echtscheiding uit te spreken. In dit artikel zal ik kort uitleggen wat een ouderschapsplan is en waarom het zo belangrijk is dat er een ouderschapsplan wordt opgesteld.

Waarom een ouderschapsplan?

De bedoeling van het ouderschapsplan is dat ouders zich bewust worden van hun verantwoordelijkheden voor hun kinderen. Vaak wordt dit door alle ruzies namelijk vergeten. Door het opstellen van het ouderschapsplan wil de rechter er dan ook voor zorgen dat partijen na gaan denken over hoe zij met de kinderen om willen gaan en hoe zij één en ander willen regelen. Daarnaast is het uiteraard ook voor de kinderen belangrijk om te weten waar zij aan toe zijn. Daarbij is het voor de ontwikkeling van de kinderen belangrijk dat zij met beide ouders goed contact blijven houden.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan wordt opgenomen hoe partijen na de scheiding de zorg voor de kinderen willen regelen. Hoewel partijen in principe vrij zijn om de zorg naar eigen inzicht te regelen zijn is het wel verstandig om een aantal punten in het ouderschapsplan op te nemen. Je moet hierbij denken denken aan een omgangsregeling (wanneer gaan de kinderen naar papa en wanneer zijn ze bij mama), verdeling van de vakanties, een alimentatieverplichting, op welke wijze partijen elkaar op de hoogte houden over de ontwikkeling van het kind, enz. Zoals gezegd zijn er geen standaardregels die gevolgd moeten worden. Dit zou ook niet mogelijk zijn want iedere situatie staat immers op zich zelf. Wat voor het ene gezin heel goed blijkt te werken is voor een ander gezin totaal niet haalbaar. Bij het opstellen van het ouderschapsplan is het dan ook van belang om goed na te denken over de toekomst. Het is immers niet handig om iedere drie maanden het ouderschapsplan te moeten wijzigen. Dit geeft veel onrust voor alle partijen.

Wanneer een ouderschapsplan?

Niet alleen bij een verbreking van het huwelijk is een ouderschapsplan verplicht gesteld. Ook bij een verbreking van een geregistreerd partnerschap dienen de afspraken ten aanzien van de kinderen vastgelegd te worden in een ouderschapsplan. Wanneer partijen geen huwelijk of een geregistreerd partnerschap hebben maar wel samen kinderen is het bij het einde van de relatie niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het is echter wel verstandig om op dat moment afspraken te maken en deze vast te leggen. Doe je dit niet dan heb je namelijk grote kans dat er op den duur problemen/onenigheid ontstaat. Partijen hebben dan niets om op terug te vallen en moeten wellicht naar de rechter stappen. Dit is uiteraard niet goed voor de verhouding tussen partijen, maar al helemaal niet voor het kind/kinderen. Zij krijgen het gevoel te moeten kiezen tussen papa en mama. Heeft u vragen over het ouderschapsplan? Bel mij vrijblijvend op (tel: 070 – 789 00 90) zodat ik uw vragen kan beantwoorden.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl