Onderverzekering

Vorige week publiceerde Lloyd’s onderzoek waaruit blijkt dat wereldwijd de mate van onderverzekering nauwelijks is afgenomen. Ook in Nederland is hiervan sprake. Dit betekent dat uw bedrijf meer risico op onderverzekering loopt. Wat is onderverzekering precies? In dit artikel leg ik uit wat onderverzekering is, hoe het is te voorkomen en wat te doen als toch sprake is van onderverzekering.

Wat is onderverzekering?

Bij het afsluiten van een verzekering moet onder meer de hoogte van de verzekerde som worden bepaald. De verzekerde som is het hoogste bedrag van de schadevergoeding wat uitgekeerd kan worden. Stel de verzekerde som is bepaald op EUR 150.000, dan wordt maximaal EUR 150.000 uitgekeerd.

De verzekerde som is bepalend voor de vraag of zaken voldoende zijn verzekerd. Het kan zo zijn dat de verzekerde som eerst voldoende is maar doordat er bijvoorbeeld meer of duurdere goederen en zaken bij zijn gekomen, de verzekerde som te laag is. Als de verzekerde som te laag is (bepaald), dan spreken we van onderverzekering.

Ingeval van een totale schade wordt slechts een lagere schadevergoeding uitgekeerd. Deze schadevergoeding is lager dan de daadwerkelijke schade. Ingeval van een gedeeltelijke schade wordt de schadevergoeding naar evenredigheid van het hetgeen te weinig is verzekerd, verminderd. Als ondernemer is het zeer vervelend als niet alle schade wordt vergoed door onderverzekering. Kan je onderverzekering voorkomen?

Onderverzekering voorkomen

Onderverzekering kan worden voorkomen door in ieder geval periodiek uw verzekeringstussenpersoon naar de hoogte van uw verzekerde inventaris en goederen en/of panden te laten kijken. Met deze controle kan worden voorkomen dat uw inventaris en goederen en/of panden voor een te laag bedrag zijn verzekerd. In dit kader is het ook altijd verstandig om regelmatig te (laten) kijken of uw bedrijfsschadeverzekering voldoende dekking biedt ingeval van een schade waardoor u enige tijd uw bedrijf niet kunt uitoefenen. Onder de bedrijfsschadeverzekering kunnen verschillende uitkeringstermijnen gelden welke van invloed zijn op de hoogte en duur van de vergoeding. Stel nu dat u periodiek uw inventaris en goederen en/of panden heeft laten waarderen en toch blijkt na een schade dat er sprake is van onderverzekering. Heeft u dan nog mogelijkheden om alsnog de schade te verhalen?

Mogelijkheden bij onderverzekering

Ingeval van onderverzekering, zal de verzekeraar weigeren de volledige schade te vergoeden. Wanneer u in het voorstadium echter bent bijgestaan door een verzekeringstussenpersoon dan bestaat er in veel gevallen de mogelijkheid de tussenpersoon aansprakelijk te stellen. Raadpleeg bij het bepalen of het in uw geval ook mogelijk is om de tussenpersoon aansprakelijk te stellen en alsnog de schade volledig vergoed te krijgen, één van de advocaten van Van der Zwan Advocaten via 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl